7.4k kez görüntülendi
Fen ve Teknoloji kategorisinde tarafından
tarafından kapalı
0 1

Su Kirliliği Nedir? Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? Su Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir? Su Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

notu ile kapatıldı: Önemli Konu!

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından
tarafından düzenlendi
 
En İyi Cevap
0

Su Kirliliği Nedir?

Su Kirliliği; İnsanlara, çevreye su sağlayan göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su kaynaklarının insan veya fabrika atıkları tarafından kirletilmesi sonucu SU'da görülen kirliliğe verilen isimdir.

İnsanlar, yaşamsal ve ekonomik ihtiyaçları için suyu, su döngüsünden alırlar ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye geri verirler. Bu işlemler sırasında, suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirmekte ve suyun kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. Su kaynaklarının kullanılmasını bozacak ölçüde organik ve inorganik, biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasına su kirliliği denir.

Uygarlığın gelişmesiyle, insanın suya yaptığı etkiler artmış ve giderek kaynakların sürekliliğini etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Özellikle 20. yüzyılın başından başlayarak, hızla gelişen sanayiler, bir yandan üretim sürecini çıkarttıkları atıklarla, diğer yandan oluşturdukları yerleşim merkezlerinde ortaya çıkan atıklarla, suları önemli ölçüde kirletmeye başlamışlardır. Sanayileşmeyle birlikte, kimyasal gübre ve ilaç kullanımında artışlar da suları kirletmeye başlamıştır. Bunlardan, sularda ortaya çıkan kirlenmenin, üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu olgusu ortaya çıkmaktadır. Üretim ve tüketimin boyu arttıkça, kirlenmenin, boyutu da artmaktadır. Üretim ve tüketim faaliyetleri insandan ayrı düşünülmeyeceğinden, su kirlenmesinde nüfus artışının önemli bir rolü olduğu sonucuna varılabilir.

su kirliliği nedir


Su kirliliğinin nedenleri:

 • Hayvansal atıklar
 • Toprak erozyonu
 • Kimyasal kirlilikler
 • Biyolojik kirlilikler
 • Fizyolojik kirlilikler
 • Atmosferde oluşan kirlilikler
 • Yerleşim alanlarındaki kirlilikler
 • Çevre kirliliği
 • Akarsuların kirletilmesi
 • Ulaşım araçlarının neden olduğu kirlilikler
 • Sanayinin gelişimi ile atıkların derelere bırakılmaya başlanması

Su kirliliğinin sonuçları:

 • Salgın hastalıklar,
 • Ormanların büyümesini ve gelişmesini engeller.
 • Hayvanların gelişimine zarar verir.
 • Şehirler sağlıksız yaşam noktaları olur.
 • Meyve ve sebzelerin yetişmesini etkileyerek tarımsal faaliyetleri sekteye uğratır.
 • Bütün bu sonuçlar insan ölümlerine de neden olabilir.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? Su Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir? Su Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?


Su Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

1-) 1. Ülkedeki mevcut sucul ekosistemlerinin yapısı, özellikleri ve davranışlarının incelenmesi gerekir.

2-) Su kirliliği konusunda alınan yasal önlemlerin uygulanması konusunda kararlı davranılmalıdır. Bu nedenle de çok geniş ve iyi işleyen bir denetim ağı oluşturulmalıdır.

3-) Kirlilik analizleri belli periyotlarla yapılarak kamuoyuna duyurulmalıdır.

4-) Arıtma işleminden geçirmeden atıklarını sulara boşaltanlar, kirlettikleri kaynağın bedelini,mutlaka öderler.

5-) Su ortamının korunması içi, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri gibi altyapı yatırımlarına öncelik verilmeli ve mevcut arıtma tesislerinin kullanılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

6-) Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı konularında yurttaşlar gereği gibi eğitilerek, bilinçlendirilmelidir.

7-) Erozyonun olumsuz etkileri anlatılarak, erozyonla mücadeleye hız verilmelidir.

8-) Hayvan barınaklarının içme suyu kaynaklarına uzak alanlarda yapılmasına özen gösterilmelidir.

9-) Evsel kullanımlarda, fazla miktarda deterjan tüketmemeye özen gösterilmeli, sert deterjanların üretim ve kullanımlarından vazgeçilmelidir.

10-) Radyoaktivite içerdiği bilinen maddeler, sulara karıştı rılmamalı, ayrıca nükleer santrallerle, termik santrallerde kullanılan soğutma sularının soğutulduktan sonra, alıcı ortama verilmesi gerektiği bilinci yaygınlaştırılmalıdır.

11-) Sanayiciler, başta olmak üzere tüm yurttaşlara su kaynaklarının önemi kavratılarak korumalarının gerektiği bilinci aşılanmalıdır. Bu konuda tüm eğitim kurumları ve kitle iletişim araçları seferber edilmelidir.


Kaynak:dersimiz.com - nedir.com

İlgili sorular

CevapBizde.com bilgi kazanmak ve paylaşmak için bir yer. Soru sormak ve benzersiz anlayışlara ve kaliteli cevaplara katkıda bulunan insanlarla iletişim kurmak için bir online bir platformdur.

Üstelik Üye Olmak Ücretsiz!

Üye Olmak için TIKLAYIN!
DMCA.com Protection Status

...