8.1k kez görüntülendi
kullanici resmi Fen ve Teknoloji kategorisinde tarafından
tarafından düzenlendi

Su Kirliliği Nedir? Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir? Su Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir? Su Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

1 cevap

0 oy
kullanici resmi tarafından
tarafından düzenlendi
 
En İyi Cevap

Su Kirliliği Nedir?

Su Kirliliği; insanlara, canlılara ve çevreye su sağlayan göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su kaynaklarının insan ya da fabrika atıkları tarafından bilinçsizce kirletilmesi sonucu SU'da meydana gelen kirliliğe verilen isimdir.

İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ekonomik ihtiyaçları için suyu, su döngüsünden alırlar ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye geri verirler. Bu işlemler sırasında, suya karışan çeşitli maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısında değişime ve suyun kalitesinin bozulmasına neden olur.

Su kaynaklarının canlı yaşamında kullanılmasını olumsuz şekilde etkileyecek ölçüde organik ve inorganik, biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasına su kirliliği denir.

Uygarlıkların zamanlar gelişmesi sonucunda, insanın suya olan etkilerini arttırmıştır. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren, hızla gelişen sanayi sektörü, bir yandan üretim sürecinde çıkartmış olduğu atıklarla, öbür yandan kuruldukları yerleşim merkezlerinde ortaya çıkan atıklarla, ne yazıkki suları önemli ölçüde kirletmeye başlamışlardır.

Ülkelerin sanayileşmesiyle birlikte, tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanımında artışlarmeydana gelmiş ve buda suların kirlenmesine neden olmaya başlamıştır. Bunlardan, sularda ortaya çıkan kirlenmenin, üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu olgusu ortaya çıkmaktadır.

Üretim ve tüketimin hızla artması, sudaki kirlenmeninde artmaktası anlamına geliyor. Üretim ve tüketim faaliyetleri insandan ayrı düşünülemeyeceğinden, suların kirlenmesinde nüfus artışının önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

su kirliliği nedir


Su kirliliğinin nedenleri:

 • Hayvansal atıklar
 • Toprak erozyonu
 • Kimyasal kirlilikler
 • Biyolojik kirlilikler
 • Fizyolojik kirlilikler
 • Atmosferde oluşan kirlilikler
 • Yerleşim alanlarındaki kirlilikler
 • Çevre kirliliği
 • Akarsuların kirletilmesi
 • Ulaşım araçlarının neden olduğu kirlilikler
 • Sanayinin gelişimi ile atıkların derelere bırakılmaya başlanması

Su kirliliğinin sonuçları:

 • Salgın hastalıkların oluşmasına neden olur.
 • Ormanların büyümesini ve gelişmesini engeller.
 • Hayvanların gelişimine zarar verir.
 • Şehirler sağlıksız yaşam noktaları olur.
 • Meyve ve sebzelerin yetişmesini etkileyerek tarımsal faaliyetleri sekteye uğratır.
 • Bütün bu sonuçlar insan ölümlerine de neden olabilir.

Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir


Su Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

 1. Ülkedeki mevcut suya dayalı ekosistemlerin yapısı, özellikleri ve
  davranışlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.
 2. Su kirliliği konusunda alınan yasal önlemlerin uygulanması konusunda
  kararlı davranılmalıdır. Bu nedenle de çok geniş ve iyi işleyen bir
  denetim ağı oluşturulmalıdır.
 3. Kirlilik analizleri belli periyotlarla yapılarak kamuoyuna
  duyurulmalıdır.
 4. Arıtma işlemi uygulamadan atıklarını sulara boşaltan insanlar, fabrikalar vb. kirlettikleri kaynağın bedelini adli ya da mali şekilde ödemelidirler.
 5. Su ortamının korunması içi, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri
  gibi altyapı yatırımlarına öncelik verilmeli ve mevcut arıtma
  tesislerinin kullanılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
 6. Tarımsal amaçlı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı konularında
  yurttaşlar gereği gibi eğitilerek, bilinçlendirilmelidir.
 7. Erozyonun olumsuz etkileri anlatılarak, erozyonla mücadeleye hız
  verilmelidir.
 8. Hayvan barınaklarının içme suyu kaynaklarına uzak alanlarda
  yapılmasına özen gösterilmelidir.
 9. Suyun evlerde kullanımına dikkat etmeli, fazla miktarda gereksiz deterjan tüketmemeye
  özen gösterilmeli, sert deterjanların üretim ve kullanımlarından vazgeçilmelidir.
 10. Radyoaktivite içerdiği bilinen maddeler, sulara karıştırılmamalı,
  ayrıca nükleer santrallerle, termik santrallerde kullanılan soğutma
  sularının soğutulduktan sonra, alıcı ortama verilmesi gerektiği
  bilinci yaygınlaştırılmalıdır.
 11. Sanayiciler, başta olmak üzere tüm yurttaşlara su kaynaklarının
  önemi kavratılarak korumalarının gerektiği bilinci aşılanmalıdır.
  Bu konuda tüm eğitim kurumları ve kitle iletişim araçları seferber
  edilmelidir.

Su Kirliliğine karşı ne yapabiliriz?

Öncelikle suyu nasıl verimli kullanacağımızı, suyun canlı yaşamı için önemini öğrenmeli ve bunu etrafımızdaki kişilere anlatmalıyız.

Evimizde şebeke suyunu arıtmak için su arıtma cihazı kullanabiliriz.

Su kirliliğinin etkilerini insanlara anlatmalıyız.

Evsel atıkların suya karışmasına engel olmalı, bu atıkları sularımıza karışmamasını sağlamalıyız.

Su tasarrufuna dikkat etmeli, gereksiz su israfından kaçınmalıyız.

Yeraltı sularının kirlenmesine sebep olan tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu ilaçlar topraklardan sulara karışmaktadır.

Fabrika atıklarının arıtılmadan sularımıza karışması engellenmelidir.

Kirlenen sular için çözümler üretmeli, özellikle radyoaktif kirlenme konusunda çok dikkat etmeliyiz.

İlgili sorular

CevapBizde.com bilgi kazanmak ve paylaşmak için bir yer. Soru sormak, benzersiz anlayışlara ve kaliteli cevaplara katkıda bulunan insanlarla iletişim kurmak için online bir platformdur.

Üstelik Üye Olmak Ücretsiz!

Üye Olmak için TIKLAYIN!
DMCA.com Protection Status
...