763 gösterim
Tarih (İnkılap Tarihi, Osmanlı Tarihi) kategorisinde Dahi sordu

Osmanlı Döneminde Yetişen Önemli Bilim Adamları Kimlerdir?


1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
Dahi cevapladı
 
En İyi Cevap

Osmanlı Döneminde Yetişen Önemli Bilim Adamları:

Osmanlı İmparatorluğu, bulunduğu dönem içerisinde pek çok bilim adamı yetiştirmiştir. Osmanlı, yaptırdığı medreseler, eğitim kurumları nedeniyle pek çok bilim adamının yetişmesine vesile olmuştur.

İşte O Bilim Adamları:

- Molla Fenari: Osmanlının ilk Şeyhülislamı,

- Kadı Zade-i Rum: Astronomi Matematik

- Celalettin Hızır (Hacı Paşa): XIV. yüzyıl İslam dünyasının en tanınmış alimlerinden ve aynı zamanda hekimlerinden olan Hacı Paşa’nın başta tıp sahasında olmak üzere, mantık, kelam ve tefsir sahalarında önemli eserleri bulunmaktadır.

- Sabuncuoğlu Şerafeddin: Fatih döneminde yaşamıştır. Plastik cerrahinin babasıdır. Mücerrebname ve Kitabü’l Cerrahiyetül Hanniye adlı eserinde tedavi metotlarını ayrıntılı olarak açıklamıştır.

- Akşemsettin: Din ve pozitif bilimlerde uzmandır. Fatih Sultan Mehmet’in hocalığını yaptı.

- Ali Kuşçu: Uluğ Bey’in öğrencisi, matematikçi Fatih döneminde yetişti.Eseri: Fethiye’dir

- Seydi Ali Reis: Portekizleri Hint Deniz seferinde yenmiştir. Coğrafyacıdır. Ünlü türk denizcisidir. Mirat-ı Matematik (Miratül Memalik) en ünlü eseridir. Memleketin aynası anlamına gelir.+2.Mühit

- Piri Reis: Ünlü Türk Denizcisi ve Coğrafyacısıdır.1.Kitab-ı Bahriye(denizcilerin el kitabı) en ünlü eseridir.2.Dünya Haritası

- Evliya Çelebi: En ünlü Eseri Seyahatnamedir. Seyyah

- Matrakçı Nasuh: Geometri-Tarih-Coğrafya Osmanlının ünlü minyatür sanatçısıdır. Aynı zamanda Silahşor Hattat ve Ressamdır.

- Ebussuud Efendi: 30 yıl şeyhülislamlık yapmıştır. Sultan Süleyman’ın oluşturduğu kanunların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Tefsir, fıkıh, hadis gibi ilim dallarında eser vermiştir.

- Ahmet Cevdet Paşa: Osmanlı’nın ilk medeni kanunu olan Mecelle'yi hazırlamıştır. Tarih-i Cevdet adlı eserinde Osmanlı Devleti’nin son dönemini anlatmıştır. Kısas-ı Enbiya’da ise peygamberin hayatından bahsetmiştir.

İlgili sorular

Hoş geldiniz, CevapBizde.com sizlere merak ettiğiniz sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Eğitimden Teknolojiye, Oyunlardan Gündelik Hayata kadar merak ettiklerinizi ve bilmek istediklerinizi sorabilirsiniz.

Üstelik Üye Olmak Ücretsiz!

Üye Olmak için TIKLAYIN!

...