Açık hava basıncı nedir? Atmosfer basıncı nedir?

Açık hava basıncı nedir? Atmosfer basıncı nedir? Basınç Ölçmek İçin Kullanılan Aletler nelerdir? Toriçelli Deneyi Nedir?

Açık Hava Basıncı Nedir?

Dünyanın etrafını saran hava tabakası pek çok çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir.

Atmosfer Nedir? Atmosferin katmanları ve özellikleri nelerdir? TIKLAYIN!

Açık Hava Basıncı ya da diğer adıyla Atmosfer Basıncı, atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı dokundukları yüzeylere basınç uygular. Yani üzerimizde bulunan atmosfer ağırlığından dolayı bize basınç uygular.  Buna da açık hava basıncı denir.

Açık hava basıncı, Po ile gösterilir.

Basınç Ölçmek İçin Kullanılan Aletler Nelerdir?

Açık hava basıncında kullanılan aletler ve Basınç ölçmek için kullanılan aletler şunlardır:

Barometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılır.

Manometre: Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için kullanılır.

Batimetre: Basınç değişiminden yararlanarak deniz ve göllerin derinliğini ölçmeye yarayan alettir.

Altimetre: Deniz seviyesine göre , atmosfer basıncından faydalanarak yükseklik ölçen alettir.Açık hava basıncını ölçmek için “Barometre” adlı alet kullanılır.


Toriçelli Deneyi Nedir?

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torricelli Deneyi denmiştir.

Torricelli (Toriçelli) adlı bilim insanı açık hava basınç araştırırkendeniz seviyesinde, 0 C`ta,yaklaşık 1 m uzunluğunda ve bir ucu kapalı olan cam boruyu tamamen cıva ile doldurur. Borunun açık ağzını parmağı ile kapatarak cıva çanağına ters daldırır ve parmağını çeker. Borudaki cıvanın bir kısmının çanağa boşaldığını ve bir süre sonra cıva seviyesinin 76 cm`de dengede Kaldığını gözler.

Bu çalışma sonucunda deniz seviyesinde 0 C`taki açık hava basıncının 76 cm cıva basıncı olduğunu ifade eder. Aynı deneyin değişik kesitteki borularla veya bu boruların değişik açılarla yerleştirilerek yapılması durumunda da borudaki cıva seviyesinin yine 76 cm olduğu gözlenir.

close button