Açık oturum Nedir? Açık Oturumun özellikleri nelerdir?

Açık Oturum Nedir?

Açık Oturum, ya da Bilgi Şöleni,Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.


Açık oturumun özellikleri:

 1. Bir salonda, televizyon veya radyoda bir dinleyici grubunun önünde veya dinleyiciler olmadan da yapılabi­lir.
 2. Konuşmacı sayısı üç ile beş arasında değişir. Süresi ele alınan konuya göre değişir.
 3. Başkan, önce konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıy­la söz hakkı verir.
 4. Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacıla­ra eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılma­sını engellemesi,
 5. konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.

Açık Oturumda Başkanın Görevleri:

 1. Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla onlara söz verir.
 2. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
 3. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar.
 4. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak,
  tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır. Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.
Açık oturum Nedir, Açık Oturumun özellikleri nelerdir
close button