Agora ne demek? Kent yaşamındaki önemi nedir?

Agora ne demek?

Agora, eski Yunanlılarda insanların politika ve siyaset hakkında konuşmak, ticaretle ilgili fikir alışverişinde bulundukları meydanlara verilen isimdir. Ticaretin ve Sosyal merkezin simgesi haline gelmiştir. Günümüzde büyük illerdeki merkez semtler ve alışveriş yapılan çarşılar gibi düşünebilirsiniz. 

İnsanlar Agora denilen yerlerde bir araya gelirdi ve bu alanlarda seçim zamanlarında seçim yapılaırdı. Eski Yunan’da şehrin merkezi halinde olan Agora’lar, içinde kamu binalarını ve siyasal kararlar burada alınırdı.

Agora ne demek TDK (Türk Dil Kurumu)?

TDK (Türk Dil Kurumu)’na gire Agora; Yunan klasik devrinde, şehrin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın bir araya toplandığı alan, halk meydanı. anlamına gelmektedir.

Agora’nın kent yaşamındaki önemi nedir?

Agora’nın kent yaşamındaki önemi; halkın bir araya toplandığı alanlar olması nedeniyle insanların bir araya gelmesinde, alışveriş yapmasında, toplumu ilgilendiren konularında fikirlerini belirtmelerinde önemli bir rol oynamıştır.

agora ne demek
close button