Amasya Genelgesi’nde İmzası Olan Komutanların Adları nelerdir?

Amasya Genelgesi’nde İmzası Olan Komutanların Adlarını nelerdir?

Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’na çıkmasının ardından Amasya Havza’daki görüşmeleri sonucunda Amasya’ya geçmesi ve orada kararlar alıp toplantılar yaptıktan sonra kararlarını bildirmesi yoluyla yayımlanmıştır. 

Amasya Genelgesi’ne imza atan komutanlar Kurtuluş Savaşı’nda yer almış en önemli ve yetkili komutanlardır.

Amasya Genelgesi’nde imzası olan komutanlar:

  •  Mustafa Kemal, 
  • Rauf Orbay, 
  • Ali Fuat Cebesoy, 
  • Kazım Karabekir, 
  • Refet Bele,
  • Mersinli Cemal Paşa

olarak bilinmektedir. Böylece Milli Mücadele dönemi yeni bir kimlik kazanmıştır. Ardından diğer Anadolu illerinde de kongreler yapılıp, Ankara’da meclis kurulmuştur. Bununla birlikte Ankara Hükümeti’nin tanzim edilmesiyle yeni bir siyasi akım başlamış ve bu akım Anadolu’nun kurtuluşu için de mücadele etmiştir.

close button