Amasya genelgesinin önemi nedir? Amasya genelgesinin amacı nedir?

Amasya Genelgesinin Önemi:

1. Kurtuluş Savaşı için atılmış önemli bir adımdır.
2. Kurtuluş Savaşının ilk defa gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
3. Türk milleti’ne egemenliği eline alması için bir çağrıdır.
4. M.Kemal yeni bir meclis ve hükümet daha doğrusu yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu.
5. Artık millet yönetilmeyecek, yönetecekti.
6. M.Kemal, İstanbul, Anadolu’ya egemen değil, bağlı olmalıdır demiştir.

Kurtuluş savaşı bir işgale uğramış yurt topraklarını savunma ve işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadelenin ifade edilmesidir. Kısacası Kurtuluş savaşı’nın temel nedeni yada gerekçesi İşgal edilen ve düşman elinde olan toprakların tekrar kazanılmasıdır. Ayrıntılı olarak Kurtuluş savaşı’nın yada mücadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kaleme alınmış ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kişi ve kurumlara duyurulmuştur.


Amasya Genelgesinin Amacı:

Türk kurtuluş hareketini kişisel bir hareket olmaktan çıkarıp, milletin birlik ve dayanışmasını sağlayan milli bir hareket haline getirmektir. Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmek istedi ve işte bu düşünceler içinde Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayabilmek için Amasya Genelgesi’ni hazırladı.

Amasya Tamimi olarak bilinen bu genelge ile kendisinin önderliğinde başlatılan Kurtuluş Hareketi’nin ana hatları belirlenmiş oldu.

Amasya Genelgesi, İtilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti’ne bir uyarı niteliği taşıdığından aynı zamanda bir “İhtilal Beyannamesi” dir.

Amasya Genelgesi
close button