Ardışık Sayılar Nedir? Ardışık Sayıların Özellikleri nedir? Ardışık ne demek?

Ardışık Sayılar Nedir?

Ardışık Sayılar, belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına denir.

Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, …….

Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ………

Ardışık çift sayılar; 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ………


Günlük yaşamımızda ve matematik gibi derslerde sıklıkla karşımıza çıkan ardışık kelimesi veya ardışık sayılar ile ilgili pek çok soru tipi oluşturulabilir. Ardışık sayıların özellikleri bilinirse bu tür soruları çözmek de kolay olacaktır.

Ardışık ne demek?

Ardışık; birbiri ardından gelen, aralıksız olarak süren demektir.

Kelime anlamındanda anlaşılacağı üzere ardışık demek belirli bir kurala göre sıralanan şeyler için kullanılır.


Ardışık Sayıların Özellikleri Nelerdir?

Ardışık sayıların bazı özellikleri yani kuralları bulunmaktadır.

Ardışık Sayıların Özellikleri:

  1. Ardışık tam sayılar birer birer büyür. Örneğin; 13,14,15,16,17 …
  2. Ardışık tek sayılar ikişer ikişer büyür. Örneğin; 23,25,27,29 …
  3. Ardışık çift sayılar ikişer ikişer büyür. Örneğin; 14,16,18 …
  4. Ardışık iki tam sayının arasındaki fark “1” e eşittir.
  5. Ardışık iki tek veya çift sayının arasındaki fark “2” ye eşittir.
  6. İki ardışık sayının toplamı daima tektir.
  7. Bütün ardışık çift sayıların toplamı daima çifttir.