Ardışık Sayılarda Ortanca Terim (Ortadaki Sayı) Nedir? Ortanca Terim Bulma

Ardışık Sayılarda Ortanca Terim (Ortadaki Sayı) Nedir?

Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim (ortadaki sayı) bulunur. Eğer ardışık sayı adedi tek ise ortadaki sayı yani ortanca terim ardışık sayılardan biri olurken, ardışık sayı adedi çift ise ortadaki sayı (ortanca terim) ardışık sayılardan biri değildir.

Ortanca Terim (Ortadaki Sayı) Bulma Formülü:

Ortadaki (Ortanca) Terim: (Son Terim + İlk Terim) / 2

Bu formül ile ortanca terim bulma işlemini yapabilirsiniz.

ortanca terim

Ortanca terim bulma:

Matematikte ortanca terim (sayı) ve aritmetik ortalama aynı anlama gelir. Ortanca terim formülü için de tüm terimler toplanıp terim yani sayı adedine bölünür. Ancak 20,45 veya yüzlerce terimden oluşan bir aritmatik sayılar dizisinin ortanca terimini bulmak çok fazla zaman alır. Bunu kolay yoldan yapmak için yani ortanca terim bulma için ilk ve son terimlerini toplayıp ardından ikiye bölerek ortanca terimi yani aritmetik ortalamasını bulabiliriz.

Ardışık Sayılarda Ortanca Terim (Ortadaki Sayı) Soru Örnekleri:

Örnek 1:

Beş ardışık tek sayının toplamı 55 olduğuna göre en küçük olanı kaçtır?

Çözüm:

55/5= 11 (ortadaki sayı ya da diğer adıyla ortanca terim)

—– —– —– —– —– ➡ Beş Ardışık Tek sayı dediğine ve 11 ortadaki sayı olduğuna göre;

7 9 11 13 15

En küçük olanı 7 dir.

NOT: Artışık tek sayılar ikişer ikişer artar!


Örnek 2:

Altı ardışık tek sayının toplamı 60 olduğuna göre en büyük olanı kaçtır?

Çözüm:

60/6= 10 ortadaki sayı ya da diğer adıyla ortanca terim)

—– —– —– —– —– —– ➡ Altı Ardışık tek sayı dediğine ve 10 ortadaki sayı olduğuna göre;

5 7 9 11 13 15

En büyük olanı 15 tir.

NOT: Ardışık sayı adedi çift ise (yukarıdaki örnekte 6) ortadaki sayı ardışık sayılardan biri değildir.

Bu yüzden 10 ortadaki sayısının öncesine 1(bir) eksiği, sonrasına 1(bir) fazlası yazılarak tek sayı sıralaması olmuş olur. 10-1=9 ve 10+1=11 (10 9 ile11 in arasındadır.)

Ardışık tek sayılarda ikişer ikişer büyüdüğüne göre;

5 7 9 (10) 11 13 15 (altı artışık tek sayı)

Bu bilgiler eşliğinde sizlerde ortanca terim nedir, ortanca terim bulma gibi soru tipleriyle karşılaştığınızda rahatlıkla çözebilirsiniz.

Ortanca terim (ortanca sayı) nedir?

Ortanca terim, aritmetik dizinin ortalamasını bulmak anlamına gelmektedir. Aritmetik ortalama ve ortanca sayı (terim) aynı anlamda kullanılmaktadır.

Ortanca terim bulma formülü nedir?

Bir dizideki tüm sayıları toplayıp dizide bulunan terim sayısına bölünerek bulunur. Veya dizinin ilk ve son terimlerini toplayıp ikiye bölerek ortanca terimi yani aritmetik ortalamasını bulabiliriz.

close button