Asal sayıları kim bulmuştur?

Asal Sayıları Kim Buldu? Asal sayı tarihsel süreci, Asal Sayıların Tarihçesi

Asal Sayıların Tarihçesi, Antik Yunanlı düşünür “Pisagor” ve onun öğrencileri sayıların gizemli yönleriyle çok ilgiliydiler. MÖ 400 civarında Pisagor’un takipçilerinden biri olan “Filolaus” bazı sayıların birleşik yani bölünebilir sayılar olduğunu savundu. Asal yada “bölünemez sayılar ise kendilerinden ve 1’den başka sayılara bölünemiyordu. 

Öklid” isimli Antik Yunan matematikçi de asal sayıları inceledi ve ne kadar sayarsan say her zaman yeni bir asal sayı (yukarılara çıktıkça daha ender hale gelecek olsa da) bulacağını kanıtladı diğer bir deyişle asal sayılar sonsuza kadar uzanıyordu . Ayrıca asal olmayan sayıların, asal sayıların değişik kombinasyonlarının çarpımına bölünebildiğini de keşfetti.

Çok geçmeden MÖ 200’lerde Eratostenes isimli başka antik yunan düşünür “Eratostenes Kalburu” olarak bilinen asal sayılar bulmaya yarayan bir sistem icat etti.

close button