Asit Nedir? Baz Nedir? Asit ve Bazların Özellikleri Nelerdir?

Asit ve bazlar canlı organizmalarda bulunan ve canlılarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Ancak Asitlerin ve bazların büyük bir çoğunluğu oldukça tehlikelidir ve tahrip edici etkileri vardır. Asit ve Bazlar organizma içindeki proteini çözerek bulundukları dokuyu tahrip ederler. 

Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir ve suyu tutma özelliğine sahiptir. Eğer sülfürik asit herhangi canlı bir dokunun üzerine dökülürse çok kısa süre içinde o doku ne yazıkki tahrip olur.

Derişik bazlar da hücre duvarlarının (zar) yapımında rol alan yağlar ile etkileşime girerek hücre duvarlarındaki zarları asitlerden daha çok tahrip ederler. 

Örneğin, çamaşır yıkarken kullanıldığımız bazı tür sabunlar ve deterjanlar baz içerirler. Yün ve ipek içeren elbiseler bu tür sabun ve deterjan ile yıkandıkları zaman, temizlik maddesinin içindeki bazlar yün ve ipek liflerinin kısalmasına ve kısmen de olsa çözülmelerine sebep olacaktır.

Asit Nedir?

Asit Nedir; Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) verebilen maddelere asit denir. Mesela hidroklorik asit olan HCL suda çözününce H+ Cl elde edilir. Yani H+ iyonu meydana gelmiş olur. 

Asitlerin Özellikleri:

 • Sudaki çözeltilerine H+ iyonu verirler.
 • Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.
 • Çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Sulu çözeltileri yakıcı ve aşındırıcıdır.
 • Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.
 • Asitler, bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar.
 • Asitler, metallerde tepkimede bulunur ise sonucunda hidrojen ve tuz meydana gelir.

Baz Nedir?

Baz Nedir; Sulu çözeltilerine Hidroksit (OH-) verebilen maddelere baz denir. Mesela NaOh suda çözünür ise sonucunda Na + Oh elde edilir. 

Bazların Özellikleri:

 • Sulu çözeltilerinde iyonlaşarak elektrik akımını iletirler.
 • Seyreltik çözeltilerinin tatları acıdır.
 • Bazlar, ele kayganlık hissi verir. Tahriş ederler.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.
 • Sulu çözeltilerine -OH iyonu bulunur.
 • Asitle tepkimeye girer ise tuz ve su nötr hale gelir.
 • Metalle tepkimeye girdiğinde metal tuzu ve H2 meydana getirirler.
Asit Nedir, Baz Nedir, Asit ve Bazların Özellikleri

Asit ve Bazların Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

close button