Atatürk’ün bilime katkıları nelerdir?

Atatürk’ün bilime katkıları nelerdir? Atatürk’ün bilime yaptığı katkılar nelerdir? Atatürk’ün bilim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?

Atatürk’ün Bilime Katkıları, özellikle Millî Mücadele yıllarından sonra başlamıştır. 

Milli Mücadele bittikten sonra Atatürk cahilliğe karşı büyük bir mücadele başlattı. Bu mücadele ülkemizin gelişmiş ülkelerin seviyesine bilimle ulaşmak ve onları geçmek mücadelesiydi.

Atatürk'ün Bilime Katkıları, atatürkün bilim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir

Atatürk’ün bilim alanında yaptığı çalışmalar, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi gibi kurumlar Atatürk tarafından açılmış ve bilimin gelişmesi amaçlanmıştır.

Atatürk tüm bunların yanı sıra dil biliminin daha da gelişmesi için Türk tarihi ve Türk Dili alanındaki çalışmaları desteklemiş, yurt dışına öğrenci gönderilmesini teşvik etmiş, Geometri kitaplarının yeni terimlerle yazılmasını sağlamıştır. 

Atatürk’ün bilim alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye’nin bilim alanında ileri gitmesine öncülük etmiş, yeni bilimsel çalışmaların önünü açmıştır. 

Atatürk’ün bilime verdiği önem, Türkiye Cumhuriyeti’nin daha ileri bir seviyeye ulaşması konusunda öncü bir hareket olmuştur.


Atatürk’ün bilime yaptığı katkılar nelerdir? Atatürk’ün bilim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?

Atatürk’ün bilime yaptığı katkılar, Atatürk’ün ülkemizde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması için yaptığı bazı çalışmalar vardır.

Atatürk’ün Bilime Katkıları ve Atatürk’ün bilim alanında yaptığı çalışmalar:

  • Atatürk ölmeden bir buçuk yıl kadar önce, kendi eliyle “Geometri” adlı bir kitap yazmıştır. Bu 44 sayfalık kitapta çember, açı, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, artı, eksi, bölü, eşit, toplam, gibi terimler ilk defa Atatürk tarafından türetilmiştir ve kullanılmıştır.
  • Ülkede bilimsel alanda mühendis, doktor, bilim adamı yetiştirecek okullar, üniversiteler açılmasına katkıda bulunmuştur.
  • Bu amaçla; Türk Dil ve Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Mühendis Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, yer altı kaynaklarını araştırmak için Maden Arama Enstitüsü gibi çeşitli kurumların kurulmasına öncülük etti.
  • Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek için yurt dışına öğrenci gönderilmesini teşvik etmiştir.
  • Yeni Türk harflerinin kabulü ile okuma yazma kampanyası başlatılmıştır. Böylece okur-yazar kitlenin artmasına katkı sağlamış oldu.
close button