Atatürkün Savaştığı Cepheler Nedir?

Atatürkün Savaştığı Cepheler Nedir? Atatürkün Savaştığı Cephelerin Kronolojik Sırası nasıldır?

Atatürk’ün Savaştığı Cepheler Nelerdir?

Atatürk, askeri okulu bitirdikten sonra ilk savaştığı yerlerden birisi “Trablusgarp Savaşı” olmuştur. Atatürk’ün bu savaşta gösterdiği başarısı doğal olarak diğer savaşlarda ve cephelerde de görevlendirilmesine neden olmuştur. 31 Mart olayında “Kurmay Subay” olarak ilk başarısını elde ederek diğer savaşlarda da öncü olmuştur.

Atatürk’ün savaştığı cepheler, Kafkas Cephesi (1914), Çanakkale Cephesi (1915), Suriye (Sina) ve Filistin Cephesi (1917) dir.

atatürkün savaştığı cepheler

Atatürk’ün sırasıyla katıldığı cepheler ve savaşlar şunlardır:

1. Kafkas Cephesi (1914):

Kafkas Cephesi, diğer adıyla Doğu Cephesi, 1914 yılında Rus ordusunun saldırması ile, Enver Paşa yönetiminde Rusya’ya karşı açılan bir cephedir.

Kafkas Cephesinin Açılma Nedenleri :

 • İttihatçıların Orta Asya’daki Türkleri birleştirme ve Hindistan’a kadar toprakları genişletme isteği.
 • Almanların Bakû petrollerini ele geçirmek için Osmanlı’yı kışkırtması.
 • Rusların Doğu Anadolu’ya saldırmasıyla mücadele başlamıştır (1 Kasım 1914).
 • Enver Paşa Sarıkamış’ta Ruslara karşı cephe açmıştır. 90.000 asker Allahuekber Dağları’nda soğuktan donarak şehit olmuştur (Sarıkamış Faciası).
 • Ruslar, Doğu Anadolu’yu işgal etmiştir.
 • M. Kemal Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır (1914).
 • Rusya’da Bolşevik İhtilali çıkmıştır (1917).
 • Rusya Brest Litowsk Antlaşması ile I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiş; Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır (3 Mart 1918).

2. Çanakkale Cephesi (1915):

Çanakkele Cephesi, Birinci dünya savaşında Osmanlı devleti açısından en önemli ve büyük cephesidir. Birinci dünya savaşı başladığında, Osmanlı devleti ilk önce bu savaşa girmek istemişse de Almanya’nın kurnaz oyunu sayesinde savaşın içine çekilmiştir.

Çanakkale Cephesinin Açılma Nedenleri :

 • İtilaf Devletleri’nin Rusya’ya yardım göndermek istemesi.
 • İtilaf Devletleri’nin Boğazlar’ı ele geçirerek, Osmanlı’nın İttifak Devletleri ile bağlantısını kesmek ve Osmanlı’yı saf dışı etmek istemesi.
 • İtilaf Devletleri’nin Balkan devletlerini yanlarına çekmek istemesi.
 • Osmanlı’nın Kafkas ve Kanal cephelerinden çekilmesinin sağlanmak istenmesi.

3. Suriye (Sina) ve Filistin Cephesi (1917):

Suriye Filistin cephesi, 1917 yılından itibaren faal olarak savunma yapılan bir cephedir. Bu cephe Bağdat’ı geri kazanabilmek amacıyla 7. Ordunun kurulması ile faaliyet kazanmıştır.

Suriye (Sina) – Filistin Cephesinin Açılma Nedenleri :

 • Osmanlı Devleti’nin İngilizler’in Süveyş’ten kuzeye doğru ilerleyişini durdurmak istemesi.
 • İngilizler Halep’e kadar ilerlemiştir (1918).
 • Yıldırım Orduları Komutanı M.Kemal Paşa, İngilizler’i Halep’in kuzeyinde durdurmuştur.
 • Misak-ı Milli’nin Suriye sınırı çizilmiştir.

Atatürk’ün Katıldığı ve Savaştığı Savaşlar Nelerdir?

Atatürk’ün Katıldığı ve Savaştığı Savaşlar:

 1. Trablusgarp Savaşı – 29 Eylül 1911
 2. İkinci Balkan Savaşı – (1912 – 1913)
 3. Çanakkale Savaşı – 18 Mart 1915
 4. Doğu (Kafkas) Cephesi – (1916-1917)
 5. Suriye-Filistin Cephesi – (1917-1918)
 6. Kurtuluş Savaşı – (1919 – 1923)
 7. Sakarya Savaşı – 20 Ekim 1921
 8. Büyük Taarruz – 4 Mart 1922
close button