Atatürk’ün Spora Verdiği Önem

Atatürk’ün Spor ve Sporcuya Verdiği Önem Nedir?

Atatürk’ün Spora Verdiği Önem, çocukluk yaşlarında başlar. Atatürk’ün çocukluk yıllarında sık sık arkadaşlarıyla güreş tuttuğu bilinmektedir.
Atatürk’ün bu konuda söylediği “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü de spora verdiği önemi bize göstermektedir.

Sporu her yönü ile teşvik eden Ulu Önder Atatürk, spor sayesinde zindelik ve güç kazanılacağını söylüyordu. Sağlık açısından vazgeçilmez bir unsur olan sporu kendisi de yapmaktaydı. En çok sevdiği spor ise güreşti. Güreşi her yönü ile teşvik ettiği gibi sık sık güreş müsabakalarını da izlemekteydi. Başarılı olan Milli güreşçileri tebrik edip ödüllendirdiği gibi, onların galibiyeti ile heyecanlanır, büyük sevinç duyardı. Özel bir sevgi duyduğu ağır sıklet dünya şampiyonumuz Çoban Mehmet’le bir müsabaka sonrası Florya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde şakalaşmış ve ona şöyle demişti:
“- Sen herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet, seninle güreş tutsak, beni de yenebilir misin?”
– Çoban Mehmet’in cevabı ise; “Sizi bütün dünya yenemedi Paşam, ben nasıl yenebilirim?…” şeklindeydi.

Büyük Atatürk, Çoban Mehmet’in bu cevabı karşısında duygulanmış ve kendisini alnından öpmüştü.


Atatürk’ün Sporcuya Verdiği Önem, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan itibaren artmıştır. Atatürk’ün bu konuda söylediği “Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim” sözü de sporculara verdiği önemi bize göstermektedir. Atatürk, ilerlemenin sporlada ilişkili olduğunu düşünür ve sporcular yetişmesi konusunda çabalar sarf ediyordu.


Atatürk’ün Spor ve Sporcuya Verdiği Önem:

Atatürk’ün Spor ve Sporcuya Verdiği Önem Maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

  • Atatürk, 1915 yılında, “Osmanlı Genç Dernekleri Genel Müfettişliği”ne atanmasından kısa süre sonra hazırladığı raporu hükümete sunmuş ve hazırladığı bu raporda okullardaki jimnastik saatlerinin arttırılmasını teklif etmiştir.
  • Atatürk’ün emriyle 18 Temmuz 1920 tarihinde, “Muhafız Takımı kuruldu. Birliğin başındaki Mülazım İsmail Hakkı Bey’in spora olan büyük merakı, Atatürk’ün de bu konudaki olumlu görüşleriyle birleşince Muhafız Alayı adını alan birlik, 1 Haziran 1923 tarihinde Muhafızgücü adını almıştır.
  • Muhafız gücü, Atatürk zamanında, spor alanlarındaki büyük başarılarıyla dikkati çekmeye başlamış, futbol, atletizm, binicilik, bisiklet, polo gibi spor dallarında büyük başarılar göstermiş, pek çok şampiyonluklar kazanmıştır. Ayrıca bünyesinde birçok ünlü asker sporcu da yetiştirmiştir.
  • Türkiye’nin imzaladığı Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’ye uygulanan olimpiyat ambargosu kaldırılmıi ve Kurtuluş Savaşı’nın kazananılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1924’te düzenlenen Paris Olimpiyatları’na katılmıştır.
  • Cumhuriyetin ilanından önceki günlerde hazırlanan hükümet programlarında, Genç Türkiye’nin Atatürk’ün spora verdiği önemi hükümet programlarından da anlamaktayız.
  • Spora verilen maddi ve manevi destekler sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti, 1924 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez temsil edilmiş oldu. Türk sporcuları atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güreş ve halter dallarında dünyanın en seçkin sporcularıyla yarışma ve dünya sporunu yakından görüp tanıma imkânı ve fırsatını buldular.
  • 18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında bu konuda şu satırların yer aldığı dikkati çeker:

Hükümet programında yer alan Beden Eğitimi Öğretmeni Okulu “Gazi
Terbiye Enstitüsü” adı altında Ankara’da hizmete girmişti. Atatürk,
Türk sporunun ilk öğreticilerinin yetiştirilmesi konusunda da acele
etmişti. 6e^ne§îîmi öğretmeni yetiştirecek okul tesis edilmeden önce
Çapa Muallim Mektebinde bir kurs açılmış ve bunun başına da Avrupa’da
beden eğitimi öğrenimi yapmış bulunan Selim Sırrı Bey (Tarcan)
getirilmişti.

  • Atletizm Federasyonu, 13 Nisan’da Muhafızgücüne dahil olarak faaliyete geçti ve ülkemizdeki ilk ciddi atletizm yarışmaları başladı. Türk atletizm tarihinde ilk Türkiye Birinciliği Yarışmaları, 5 Eylül 1924’de Eskişehir’de yapıldı.
close button