Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir” sözü neyi anlatır?

Atatürk, tarih ile ilgili sözlerde tarih yazmanın önemini vurgulamış ve şöyle demiştir:

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” (1931)

Tarih yazılırken, gerçeklere mutlaka sadık kalınmalı ve gerçekler yazılmalıdır. Aksi taktirde tarih yazmanın bir anlamı kalmaz ve okuyan kişiyi doğrulara yönlendirme, geçmişten ders alarak o hatalara düşmeme ya da o başarıların sırrını anlama amacına hizmet edemez.

close button