Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır?

Atmosferle hidrosfer arasındaki ilişki:

Atmosfer “hava küre”, hidrosfer ise “su küredir.”
Suların buharlaşması ile bulutlar oluşur ve bulutların da yoğunlaşmasıyla yağmurlar oluşur. Buna su döngüsü denir. Dolayısıyla atmosfer ve hidrosfer su döngüsünde birbirine bağımlıdır.

close button