Atom Altı Parçacıklar Nedir? Atom Altı Parçacıklarını Kim Keşfetti?

Atom Altı Parçacıklar Nedir?

Atom, maddeleri oluşturan en küçük birim olarak tanımlanmaktadır. Atom üzerinde çalışmalar günümüz modern bilim dünyasında da devam etmektedir. Geçmişten günümüze birçok atom modelleri öne sürülmüştür. Günümüzde ise modern atom teorisi üzerinde durulmaktadır.

Atom altı parçacıklar; proton, nötron ve elektron olarak sıralanır.

Atom çekirdek ve katmanlardan oluşan bir birim olarak bilinmektedir. Atom çekirdeği etrafında bulutsu olduğu kabul edilen elektron katmanları bulunmaktadır. Elektronların hareket halinde olduğu ve çekirdek içinde proton ve nötronların da hareketsiz sabit bir şekilde bulunduğu bilinmektedir.

Atom altı parçacıklar olarak atomu oluşturan parçacıklar akla gelmektedir. Atom altı parçacıklar proton, nötron ve elektron olarak sıralanmaktadır. Çekirdek bölgesinde birçok atom altı diğer parçacıklar da bulunmaktadır. Kuarklar, sicimler bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elektronlar, hareket halinde olan ve çekirdek etrafında farklı enerji katmanlarında yer alarak atoma farklı bir kimlik kazandıran yollar olarak bilinmektedir. Proton ve nötron ise atomun çekirdeğinde yer alır ve atomun kimliğini oluşturur. Periyodik cetvelde çekirdek etkin yükü ve çekirdek büyüklüğü atomların dizilişini etkiler. Proton sayısı da buna göre değişmektedir.

Elektronlar atomların bağ kurmasını moleküler ve bileşik olarak kimlik kazanmasını sağlar. Elektronun ortaklaşa kullanılması, verilmesi ve alınması ile atomlar arasında bağın kurulması mümkün hale gelmektedir. Atomlar, gözle görülemeyecek kadar küçük olan birimlerdir.


Atom Altı Parçacıklarını Kim Keşfetti?

J.J.Thomson 1897 yılında elektronu keşfetmiştir.

1900’lü yılların başlarında ise Ernest Rutherfort (1871 1937) günümüz atom modelinin temelini ortaya koymuştur. Rutherfort aynı zamanda Atom’un; kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektronlardan yapıldığını ortaya koydu. Rutherfort çekirdeği oluşturan pozitif yüklü parçaya “proton” adını verdi.

1932 yılında Chadwick nötronu buldu. 

Daha sonra Kuantum teorisi doğrultusunda Niels Bohr (1883 1962) Bohr atom modelini ortaya attı ve elektronların belli yörüngelerde bulunabildiğini ve bunun plank sabiti ile ilgili olduğunu ifade etti.

atom altı parçacıkları
close button