Avogadro sayısı Nedir? Avagadro Sayısı sabiti kaçtır?

Avogadro sayısı Nedir? Avagadro Sayısı sabiti kaçtır? Avogadro sayısı nasıl hesaplanmıştır? Avagadro Sayısı ne işe yarar? Avagadro Sayısını kim bulmuştur?

Avogadro Sayısı veya Avogadro Sabiti, bir maddenin bir molünde bulunan parçacıkların sayısıdır. Avogadro Sayısı Tam olarak 12 gram karbon-12’deki atom sayısına eşittir. Deneysel olarak belirlenen bu değer, mol başına yaklaşık 6.0221 x 10^23 parçacıktır. Avogadro sayısının kendi başına boyutsuz bir miktar olduğunu unutmamak gerekir.

Avogadro Sayısı, Kimya ve fizikte genellikle bir miktar atom, molekül veya iyon anlamına gelir fakat herhangi bir “partikül” e uygulanabilir. 

Not: 6.02 x 10^23, bir mol içindeki atomların sayısıdır! 

Atomlar, moleküller ve iyonlar az kütlelidir, bu nedenle kimyasal denklemlerde ve reaksiyonlarda birbirlerine göre karşılaştırılabilmeleri ve eşit miktarda bulunmaları için çok sayıda olmaları gerekir.

Avogadro Sayısı Nedir

Avogadro Sayısının Tarihçesi

Avogadro sayısına ismi, İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro’nun onuruna verildi. Amedeo Avogadro, sabit bir sıcaklık ve basınçtaki bir gazın hacminin içerdiği partikül sayısı ile orantılı olduğunu öne sürmüştü ancak bir sabit önerisinde bulunmamıştı.

1909’da Fransız fizikçi Jean Perrin, Avogadro sayısını önerdi. Sabitin değerini belirlemek için çeşitli yöntemler kullandığı için 1926 Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Bununla birlikte, Perrin’in değeri 1 gram atomik hidrojen molekülündeki atomların sayısına dayanıyordu. Daha sonra, sabit 12 gram karbon-12 temel alınarak yeniden tanımlandı. 

Not: Alman edebiyatında bu sayıya Loschmidt sabiti de denir.

close button