Bakteri Nedir? Bakteriler en çok hangi ortamlarda bulunur?

Bakteri Nedir?

Bakteri, tek hücreli, mikroskobik yani gözle görülemeyecek kadar küçük bir canlıdır. Bitkiler ve hayvanlar gibi bakterilerde kendi aralarında bir gruptur.

Bakteriler, Doğada, havada, toprakta, suda, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda çokça bakteri bulunur.

Bakteriler bölünerek çoğalırlar.

Bakteriler Kaça Ayrılır? Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakteriler Kaça Ayrılır?

Bakteriler; hastalık yapan bakteriler, maya bakterileri, çürütücü bakteriler ve azot bakterileri diye sınıflandırılırlar.

Bakteriler, başka canlıların yaşamını sürdüremediği çok sıcak ortamlarda ya da çok yüksek basınç altında bile yaşayabilirler. 

bakteri nedir özellikleri

Bakteriler, Ölü organizmaların yapısını bozarak çürütür ve organik maddelerin öteki organizmalarca kullanılır bir duruma gelmelerini sağlarlar. Bunlar bakterilerin yararlı yönleridir. 

Günümüzde Bakteriyologlar 100’den fazla bakteri çeşidinin olduğunu bildiriyorlar ve bakterileri biçim, yapı, büyüme, kültür ortamı ve boyanma tiplerine göre sınıflandırmaktadırlar.

Bakteriler en çok hangi ortamlarda bulunur?

Bakteriler nerelerde bulunur? Bakteriler en çok nerelerde bulunur? Bakteriler nerelerde kullanılır?

– Bakterilerin Bir bölümü toprak ve suda, bir bölümü başka diğer canlıların, bitki, hayvan ve insanların iç organlarında yaşarlar. 

– Bakteriler, Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar bitkilerde bulunan selülozu sindiremez, selülozu sindirmek için bağırsaklarına yerleşmiş bakterilerin yardımına ihtiyaçları vardır.

NOT: SELÜLOZ NEDİR? Selüloz, Yalnızca bitkilerde bulunur. Bitki hücresinin çeperini(hücre duvarını) oluşturur.(Yapı maddesi) Hayvanlar tarafından sindirilemez. (Bazı kuş ve geviş getirenler hariç)

– İnsanların ağız, deri, bağırsak ve cinsel organlarında zararsız ve faydalı pek çok sayıda bakteri vardır. 

– Bakteriler peynir, tereyağı, yoğurt, sirke yapımında ve bazı antibiyotiklerin elde edilmesinde büyük önem taşırlar.

– Ayrıca endüstride kullanılan aseton ve bütil alkol de bakteri fermantasyonu (mayalanma) sonucu elde edilmektedir.

close button