“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” atasözü anlamı

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, insanların karakterlerini belirlemek için kullanılan bir atasözdür. İnsanların arkadaşlarıyla olan ilişkileri zamanla davranışlarına yansır.

İnsanlar beraber oldukları arkadaşarıyla yakın ilişki içerisinde olurlar. Dolayısıyla arkadaşlarının hal ve hareketlerinden, ahlakından, konuşmalarından kısaca arkadaşının kendisinden etkilenir.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözüde işte bu gibi durumlar için kullanılır. Yani sizin arkadaşlarınız sizin kim olduğunuz hakkında ipucu verir.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı nedir?
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı nedir dersek, tanımadığımız insanlar hakkında bir bilgi sahibi olmak için arkadaşlarına bakmamızı gerektiğini belirtir.

Yani aslında bir bakıma “kişi kişinin aynasıdır” sözünün başka bir ifadesidir. Günümüzde referanslık durumuyla ifade edebiliriz.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim kimin sözü diye düşünebilirsiniz. Buna net cevap vermek mümkün değil çünkü bu bir atasözü. Dolayısıyla kim tarafından söylendiği belli değildir.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim ile ilgili hikaye yazmak istersek çok kolay bir şekilde yazabilirsiniz. Çünkü bu çok geniş bir konu. Bu konuda düşünceleri dile getirmek çok da zor olmasa gerek.

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözü anlamı