Ben Kimim Sorusunu Felsefi Açıdan Açıklayınız.

İnsanlar bireysel ve toplumsal sorumluluklara sahip olarak hayatlarına devam ederler. Hayatta insanların kendilerini tanımaları ve anlamlandırmaları toplum hayatında daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri anlamına gelmektedir. İnsanın kendini bilmesi ve tanıması ancak araştırma, merak, ilgi, dikkat gibi özelliklerin ortaya çıkması ile mümkün olmaktadır.

İnsanların her şeyden önce kendisine ben kimim sorusunu sorması kendi iç yolculukları bakımından başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Ben kimim diye kendine soran insanlar merkezi kendi olan bir çember içinde muhitinde çevreye doğru genişleyerek kendi dünyasını da anlamlandırmaya çalışır.

İnsanların kendini tanıması, çevresini tanımasına, çevreyi anlaması da kendi dünyalarını anlamlandırmalarına neden olur. Yaratılış, var oluş, hayat, ölüm, ölüm sonrası hayat gibi ana konular etrafında sorulan sorular bu hayatın amacını ve dünyanın da var oluş nedenini bulmada, anlamada etkili olmaktadır.

Akıl, mantık, bilim, irade gibi kavramlar insanların hayat yolunda yol gösterici görevi üstlenmektedir. Aklı, iradeyi, his ve fikirleri kendine rehber edinen insanlar iyi, doğru, güzel ve adil olanı da bulmak da zorlanmazlar. Böylece kendilerini tanır, iyi, doğru, dürüst ve adil bir insan olarak hayatlarına devam edebilirler.

Ahlak ve hukuk kuralları da insanların ben kimim sorusunu sormalarından ileri gelen bir düzen oluşturma gayreti olarak ortaya çıkmıştır

close button