Bileşik nedir? Bileşiklerin özellikleri nelerdir?

Bileşik nedir, bileşik nedir kimya, bileşik molekül nedir, bileşik nedir özellikleri konu anlatımı.

Bileşik Nedir?

Bileşik, yapısında en az iki veya daha fazla farklı atom içeren saf maddelere denir.

 • Bileşikteki elementlerin bir birine oranı her zaman sabittir.
 • Örneğin; SU, her zaman iki atom hidrojen, bir atom oksijen bulundurur.
 • Bileşikler fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılamazlar , ancak kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler.
bileşik nedir

Bileşikler başlıca iki sınıfa ayrılır:

1. Anorganik (İnorganik) Bileşikler:

 • Anorganik (İnorganik) Bileşikler, daha çok iyonlardan meydana gelmiştir.
 • Tuzlar, asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır.
 • Anorganik (İnorganik) Bileşikler, genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

2. Organik Bileşikler:

 • Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir.
 • Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar.
 • Organik Bileşiklerde elementleri bir arada tutan kuvvet, elektron bağlarıdır.
 • Organik Bileşikler, Kararsız bileşiklerdir.

Bileşiklerin Özellikleri:

 • Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.
 • Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
 • Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
 • Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 • Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
 • Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 • Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.
 • Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.
close button