Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

Bilimsel araştırma basamakları, beş basamakta gerçekleştirilir.

Bilimsel araştırma basamakları maddeler halinde sırasıyla şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Bilimsel Araştırmada Öncelikle konu belirlenir.

Bilimsel çalışmalar yapılırken önemli olan kişinin ilgi duyduğu bir alandan konu seçmesidir. Yeteneklerine uygun konular seçerlerse hem kendilerini hem de tüm insanları heyecanlandıracak ve etkileyecek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilirler.


2. Bilimsel Araştırma Konusu hakkında bilgi toplanır.

Konu belirlendikten sonra konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgiler toplanır. Bunlar insan lar, yazılı ve görsel medya ve internet gibi çeşitli mecralar olabilir. Bunun yanında çeşitli görsel meteryallarde toplanarak etkili bir sunum için hazırlık yapılır.


3. Kaynaklardan toplanan bilgiler, konularına göre sınıflandırılır ve elde edilen varsayımlar (hipotezler) test edilir.

Projeyle ilgili bilgiler toplandıktan sonra bu bilgileri konularına göre sınıflandırarak düzenli bir plan yapılmış olunur. Projede varsayımlarımızı test ederiz, nerede hata var nerede eksiklik var böylelikle görmüş oluruz.


4. Konuyla ilgili bir rapor hazırlanır.

Projeyle ilgili bir rapor hazırlanarak yararlanılan kaynaklar, ne yapılmak istediği konusunda bilgi verilir.


5. Son olarak eldeki bilgiler kontrol edilir ve metin (yazı) oluşturulur. Metni oluştururken kaynaklar dipnot ile gösterilir.

Bu adımları yaptıktan sonra yaptığımız çalışma kontrol edilir. Eksiklikler giderilir. Son haliyle kon oluşturulmuş olur, ve sunuma hazır hale getirilir.

close button