Birinci Dünya Savaşı’nı Bitiren Barış Antlaşmaları Nelerdir?

1. (Birinci) Dünya Savaşı’nı Bitiren Barış Antlaşmaları:

1.(Birinci) Dünya Savaşı bitiren barış antlaşmalarının metni “Paris Barış Konferansı’nda” hazırlanmıştır (18 Ocak 1919).

Versailles Barış Antlaşması(28 Haziran 1919)

Almanya ile imzalanmıştır. Almanya;

 • Alsace-Loraine’i Fransa’ya bırakmıştır.
 • Bir kısım topraklarını Belçika ile yeni kurulan Litvanya, Polonya ve Çekoslovakya’ya bırakmıştır.
 • Sömürgeleri galip devletler arasında paylaşılmıştır.
 • Avusturya ile haberleşmeme sözü vermiştir.
 • Zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
 • Ağır silahlara sahip olması yasaklanmıştır.
 • Savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir.

Saint-Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919):

Avusturya ile imzalanmıştır.

 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iki ayrı devlet olmuştur.
 • Avusturya; Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın bağımsızlığını tanımıştır.
 • Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
 • Avusturya, Milletler Cemiyeti’nin onayını almadan Almanya ile birleşmemeyi kabul etmiştir.

Neuilly Barış Antlaşması (27 Kasım 1919):

Bulgaristan ile imzalanmıştır. Bulgaristan;

 • Güney Dobruca’yı Romanya’ya, Batı Trakya’yı Yunanistan’a, bir kısım topraklarını ise Yugoslavya’ya bırakmıştır.
 • Bulgaristan’da zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
 • Deniz ve hava kuvveti bulunmayacak, orduda asker sayısı 25.000 kişiyi geçmeyecektir.

Trianon Barış Antlaşması (4 Haziran 1920):

Macaristan ile imzalanmıştır.Macaristan;

-Topraklarının büyük kısmını Romanya, Çekoslovakya ve Yugoslavya’ya bırakmıştır.
– Macaristan’da zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
– Deniz ve hava kuvvetleri bulunmayacaktır.


Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920):

Osmanlı Devleti ile imzalanmıştır.

 • Mebusan Meclisi kapalı olduğundan anlaşma onaylanmamış ve uygulanamamıştır
 • Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır.
close button