Birinci Dünya Savaşının Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?

1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan birincisidir.Diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle Dünya Savaşı ve Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır.

Dört yıl süren savaş, 1918 yılında sona ermiştir.

1. Dünya Savaşı’nın meydana gelmesindeki faktörler bir çok açıdan değerlendirilebilirse de, tarihte I. Dünya Savaşı’nın nedenleri kısaca şu şekil açıklayabiliriz:

birinci dünya savaşının nedenleri

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri:

 1. Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında Pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet,
 2. Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması,
 3. Almanya ile Fransa arasında Alsac-e Lorainne (Alsas Loren) bölgesinden doğan çekişme,
 4. Rusya ile Avusturya -Macaristan İmparatorluğu arasında Rusların panislavizm politikasından doğan gerginlik,
 5. Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası,
 6. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna Hersek’i ilhalkının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik,
 7. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek’i ziyaretinde bir sırp tarafından öldürülmesi.

1. Dünya Savaşı Sonuçları:

 1. Savaştan en karlı devlet İngiltere çıkmış ve Avrupa’nın en güçlü devleti olmuştur.
 2. Fransa, Almanya’nın etkisinden kurtularak ikinci güçlü devlet haline gelmiştir.
 3. İtalya, Avusturya’dan toprak almış ve Oniki Adalar’a hakim olmuştur.
 4. Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış yeni milli devletler kurulmuştur
 5. Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan yeni devletlerdir.
 6. Avrupa’da denge boşluğu meydana gelmiştir.
 7. Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur.
 8. Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
 9. Sömürgeciliğin yerini manda ve himayecilik almıştır.
 10. Sınırlar çizilirken “milliyetçilik” ilkesi dikkati alınmadığından “azınlıklar” meselesi çıkmıştır.
 11. I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.
birinci dünya savaşının sonuçları

1. Dünya Savaşında Yenilen devletlerin imzaladığı antlaşmalar:

Almanya: Versay Antlaşması,

Avusturya: St.. Germain Antlaşması,

Macaristan: Riyanon Antlaşması,

Bulgaristan: Nöyyi Antlaşması,

Osmanlı devleti: Sevr Antlaşması.

close button