Birinci Kosova Savaşı’nın sebep ve sonuçları nelerdir?

1.(Birinci) Kosova Savaşı Nedir?

1.(Birinci) Kosova Savaşı, 1389 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında Sırbistan’da Üsküp’ün kuzeyinde meydana gelen savaştır.

1. Murat’ın komuta ettiği Osmanlı Devleti ordusu ile Sırp Despotu Lazar’ın komutasındaki, Macar, Sırp, Bosna, Eflak, Hırvat ve Çek kuvvetlerinden oluşturulmuş Haçlı ordusu arasında meydana gelmiştir.

Birinci Kosova Savaşı’nı Osmanlı Ordusu kazanmıştır. Sırp Despotu Lazar tutsak edilmiştir.

Bu savaşın tarihteki önemi I. Murat’ın savaş alanında dolaşırken yaralı Miloş Obiliç adında bir Sırp tarafından şehit edilmesidir. I. Murat Han gibi 13 yıl içerisinde Osmanlı Devleti’ne neredeyse çağ atlatan, Osmanlı Devleti topraklarını yüz ölçümünü 942000 km2 ye çıkarabilen, birçok önemli savaşı kazanan, geleceğe yön verebilecek bir Osmanlı Padişahının, önünde yapacağı birçok faaliyet varken kısa zamanda şehit olmasıdır.


1 (Birinci) Kosova Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları:

(Birinci) Kosova Savaşı’nın Sebepleri:

 • Geçmişteki Sırpsındığı, Çirmen gibi savaşlarla sindirilen Balkan uluslarına mensup prenslerin, Osmanlı Devleti’nin kaybettiği Ploşnik Muharebesi ile umutlanmaları.
 • Türk ve Müslüman kökenli olan Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde yaşamayı istemeyen başta Sırp prensler olmak üzere çeşitli Balkan uluslarına mensup prenslerin Osmanlı aleyhine çalışma yapmaları ve kuvvet toplamaları.
 • Balkan Yarımadası’nda bulunan krallık ve prensliklerin, Osmanlı Devleti’ne ödedikleri vergileri kaldırmak istemeleri.
 • Osmanlı Devleti’nin durdurulmak istenmesi.
 • Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İskan politikası ile Anadolu’dan Balkan topraklarına yerleştirilen Türkmenler’in Anadolu’ya geri gönderilmek istenmesi.
 • Osmanlı Devleti’nin, Balkan topraklarındaki egemenliğini sağlamlaştırmak istemesi. Müslüman Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan çıkartılmak istenmesi.

(Birinci) Kosova Savaşı’nın Sonuçları:

 • Tuna Nehrine kadar olan topraklar Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
 • Türklerin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.
 • Anadolu beylikleri bu savaş sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım gücü göndermiştir.
 • Haçlı kuvvetleri ikinci defa mağlup edilerek Balkanlardaki fetihlere devam edilmiştir.
 • 1. Murat’ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezid hükümdar olmuştur.
Birinci Kosova Savaşı
close button