Biyoçeşitliliğin Azalmasına Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Biyoçeşitlilik ya da Biyolojik çeşitlilik, bir yerde bulunan canlı türü ve canlı sayısının çokluğu olarak açıklanabilir. Bir yerde Biyoçeşitliliğin gerçekleşmesi için yeryüzü şekillerinin, toprak özelliklerinin, iklimin, doğal ve beşeri faktörlerin yerinde ve uygun olması gerekir. Özellikle yeryüzü şekillerinin, toprak özelliklerinin ve iklim bakımından elverişli olan yerlerde biyoçeşitlilik artmaktadır.

Anadolu topraklarında bir kıta büyüklüğünde biyoçeşitlilik bulunmaktadır. Bunun nedeni toprak özelliklerinin, yeryüzü şekillerinin ve iklim özelliklerinin oldukca elverişli olmasıdır. Tabiat ananın korunması, çaşama kirliliklerinin azaltılması, doğru tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması da biyoçeşitliliğin artmasını sağlar.

Biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan faktörler şu şekildedir:

  • Beşeri faaliyetler olarak sanayi faaliyetlerinin artmasıdır.
  • Hava, su, toprak kirliliği şeklinde çevre kirliliklerinin yaşanmasıdır.
  • Mevsimlerin uzaması ya da kısalması, iklimlerin değişmesidir.
  • Organik afetlerin ve kazaların yaşanmasıdır.
  • Yanlış ziraat uygulamaları nedeniyle toprak özelliklerinin kaybolmasıdır.
  • Çarpık şehirleşme ve ani şehirleşme gibi olayların yaşanmasıdır.
  • Hayvan neslinin zarar görmesi, ormanların da yok edilmesidir.
  • Bir takım verimli arazilerin imara açılmasıdır.

Biyoçeşitlilik maksimum sanayi ve ziraat çalışmalarından, yanlış şehirleşme anlayışından etkilenerek azalmaktadır. Canlıların yaşamının tehdit altında olması neslin tükenmeye başlaması gibi nedenler biyoçeşitliliği olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bunun sonucunda doğal dengenin ve döngülerin bozulmasına ve dünyanın özelliklerini kaybetmesine yol açabilmektedir. Canlılık faaliyetleri bakımından biyoçeşitlilik çok önemlidir.

close button