Bölünebilme Kuralları nedir? Kalansız Bölünebilme Kuralları

KALANSIZ BÖLÜNEBİLME KURALLARI:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17,19,25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallardır.

1’e bölünebilme kuralı:
Her sayı 1’e bölünür.

2’ye bölünebilme kuralı:
Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar yada son rakamı çift olan sayılar 2 ile kalansız bölünür.

3’e bölünebilme kuralı:
Rakamları toplamı 3 veya 3’ün katları olan sayılar 3 ile kalansız bölünür.

4’e bölünebilme kuralı:
Son iki basamağı 00 yada 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür.

5’e bölünebilme kuralı:
Birler basamağı 0 veya 5 olan tüm sayılar yada son rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür.

6’ya bölünebilme kuralı:
Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile kalansız bölünür.

7’ye bölünebilme kuralı:
Sayı abc şeklinde ise sayının üstüne 312 yazılır.Üst üste denk gelen sayının rakamları ile 312’nin rakamları çarpılır.Çarpılan sayılar toplanır.Çıkan sonuç 7’nin katı ise sayı 7 ile kalansız bölünür.

8’e bölünebilme kuralı:
Sayının son üç basamağı 000 yada 8’in katı ise bu sayı 8 ile kalansız bölünür.

9’a bölünebilme kuralı:
Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünür.

10’a bölünebilme kuralı:
Birler basamağı yada son rakamı 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölür.

11’e bölünebilme kuralı:
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, … işaretleri yazılır.Artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır.Çıkan sonuç 11’in katı ise bu sayı 11 ile kalansız bölünür.

13’e bölünebilme kuralı:
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+4.b sayısı 13’ün katı ise bu sayı 13 ile kalansız bölünür.

17’ye bölünebilme kuralı:
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a-5.b sayısı 17’nin katı ise bu sayı 17 ile kalansız bölünür.

19’a bölünebilme kuralı:
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+2.b sayısı 19’ün katı ise bu sayı 19 ile kalansız bölünür.

25’e bölünebilme kuralı:
Son iki basamağı 25, 50, 75, veya 00 olan sayılar 25 ile kalansız bölünür.

close button