Cam Nedir? Cam nasıl üretilir?

Cam Nedir?

Cam, genellikle saydam ya da yarı saydam ve sert olan ve soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan inorganik çabuk kırılır madde.

Cam, Eski zamanlardan beri gerek inşaat, gerekse süs eşyası olarak camdan yararlanılmaktadır. Günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

Cam Nedir? Cam nasıl üretilir? Cam nerede üretilir? Cam nerede yapılır?

Cam Nasıl Yapılır?

Cam nasıl yapılır:

Cam yapmak için kullanılacak olan materyaller önce toz haline getirilir ve kullanılır. En iyi cam, beyaz kumdan yapılmaktadır. Bu nedenle cam yaparken genellikle beyaz kum kullanılır. Kum Fırında 2000 derecede eritilir. Sık sık karıştırılır, 5-6 saat sonra erimiş bir kıvamlı sıvı ortaya çıkar. Şekil yaratmak için genelde hava kullanılır. Böylece cam ortaya çıkar. Kumda bulunan demir ile yapılan camlar yeşilimsi olur ve bunu engellemek için lead denilen bir madde kullanılır. Ya da alkaline olarak boraks kullanıldığında, çok kaliteli camlar ortaya çıkar. Fakat bu işlemler ile ortaya çıkan cam çok pahalıdır.

Cam, genel olarak silisyum aidi, alkali veya toprak alkalili oksitler ve az bir oranda da renk verici oksitlerin karışımından meydana gelir. Cam kumu, soda veya potas, kireç ve renk verici ve ağartıcı maddelerden oluşan karışımın, uygun koşullarda eritilmesi ile elde edilir. Kireç, doğada mermer, tebeşir veya kireç taşı olarak bulunmaktadır. Eskiden, cam üretiminde yalnızca yanmış kireç kullanıyorsa da, bu gün artık öğütülmüş kireç taşından yararlanılmaktadır. Kirecin erime noktası 2500 derecenin üstündedir. Bu maddeleri, ergime noktaları altında belirli bir sıcaklıkta eritebilmek için, bir takım katalizörlere ihtiyaç vardır. Bu katalizörler, soda, sodyum sülfat, kurşun oksit ve Bor ‘dur.


Cam nerede üretilir? Cam nerede yapılır?

Cam nerede yapılır sorusunun cevabı şudur:

Cam, ısısı en az 2000°(C-derece) lik fırınlarda veya bu ısıyı üretebilecek fabrikalarda yapılır.

close button