Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları Nelerdir? Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir? Çiçeğin bölümleri ne işe yarar? Tüm bu sorularına bu yazımızda cevap vereceğiz. Öncelikle bir çiçeğin pek çok farklı görevi yerine getiren kısımlarının (bölümlerinin) olduğunu bilmeniz gerekir.

Çiçeğin Kısımları:

Çiçeğin Kısımları, bir çiçeği oluşturan bölümlerine denir.

Değişik büyüklükte, farklı renkte, şekilde pek çok şekilde vardır. Bazı çiçekler çok küçük mikroskobik yapıda olmasına karşın 1 m. çapında olan çiçekler de vardır. Çiçekler çiçek sapı ile gövdeye bağlanır. Normal bir çiçekte değişime uğramış dört çeşit yaprak bulunur.

Çiçekte renk ve şekilleri birbirinden farklı kısımlar bulunur. Bu kısımlara çiçeğin organları denir.


Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri:

 • Kök: Bitkinin toprağın altında kalan kısmıdır ve bitkinin toprak ile arasındaki iletişimi sağlar. Bitki için erekli olan mineralleri topraktan alarak bitkiye ulaştıran, topraktaki suyu emerek yaşamsal faaliyeti devam ettiren kısımdır.
 • Gövde: Dalların, yaprakların ve meyvelerin yer aldığı kısımdır. Köklerden alınan suyun bitkinin her yerine ulaşmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca birçok bitki gövdesinin su depolama özelliğinin olduğu da bilinmektedir. Depolama özelliği olan gövdeler, mevsimsel olumsuzluklar meydana geldiği zaman bitkinin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar.
 • Yaprak: Yapraklar insanlar yer alan akciğerler ile benzer özellikleri taşımaktadır. Solunum, boşaltım ve terleme gibi faaliyetlerin tamamı yapraklar sayesinde gerçekleştirilmektedir.
 • Çiçek: Çiçek bitkilerde yeni bireylerin meydana gelmesini sağlar. Yani çiçekler bitkilerin çoğalma görevini üstlenmiş olan üreme organlarıdır diyebiliriz. Üreme yapmak için sadece çiçeklere gereksinim bulunmamaktadır. Bazı bitkiler çiçekleri olmadığından dolayı farklı yollarla da çoğalabilmektedir.
 • Çanak Yaprak: Genelde yeşil renge sahip olan bu kısım, çiçeğin en dış kısmında yer almaktadır. Bu kısmın görevi tomurcuğu olumsuz dış etkilerden korumaktır.
 • Taç Yaprak: Birçoğumuzu mest eden, çiçeğin temel rengini oluşturan yaprak kısımlarına taç yaprak denilmektedir. Bu kısım özellikle hoş kokuya sahip olması ile tanınır. Güzel koku yayarak böceklerin çiçeğe ulaşmasını sağladığı gibi bu sayede tozlaşmaya yardımcı olmaktadır.
 • Erkek Organ: Erkek organlar dişi organın etrafında tek sıralı ya da Ñift sıralı olarak dizilmiştir. Erkek organın görevi üremeyi sağlamaktır. Erkek üreme organı iki bölümden oluşur.
 • Sapçık: Genellikle silindir veya yassı bir iplik şeklindedir. Kısa, uzun veya
  tamamen yok olabilir. Çıplak ya da parlak renkli tüylü olabilirler. Görevi, erkek organın başçığını taşımaktır.
 • Başçık: Erkek organın şişkin kısmıdır. Her başçık iki bölümden oluşur. Bu
  bölümlere teka denir. Her tekada iki polen kesesi bulunur. Polen keseleri polen çekirdeklerini oluşturur.

 • Dişi Organ: Çiçek ele alındığında çiçeğin en orta kısmında yer alan bölüme dişi organ denilmektedir. Bu kısımda dölleme sonrasında tohum oluşur. Oluşan bu tohum da çiçekli bitkiden yeni çiçekli bitkilerin meydana gelmesini sağlamaktadır.
 • Dişicik tepesi: Dişi organın en üst kısmıdır. Genişleyerek yüzeyi büyümüştür.
  Bazı tepecik girintili ve sıkıntılı bir yapı kazanmıştır. Bazı tepecik ise sıvı salgılama Özelliği kazanmıştır. Bu değişiklikler polen tozunun tepecikte
  tutunmasını sağlar.
 • Dişicik borusu: Ovaryum ile dişicik tepesi arasında bulunur. Polen tozunun
  çimlenmesi ile polen tüpünün ovaryuma ulaşmasını sağlar.
 • Ovaryum(Yumurtalık): Dişi organın en Önemli kısmıdır. En altta bulunur.
  Şişkin bir yapıya sahiptir. İçinde tohum taslağı bulunur.
çiçeğin kısımları, çiçeğin görevleri nelerdir

Sizlerde çiçeğin kısımları ve görevi nedir 5. sınıf, çiçek yapısı ve görevleri konusu için artık bilgi edindiniz. Edindiğiniz bu bilgiler eşliğinde proje ödevlerini yapabilir ve detaylı bir anlatım sağlayabilirsiniz.

Çiçeğin kısımlar nelerdir?

Bir çiçeği oluşturan bölümlere çiçeğin kısımları denir.

Çiçeğin kısımları ve görevleri nelerdir?

Çiçekte yer alan kısımların her birinin bir görevi bulunmaktadır. Yazımız içerisinde bunları öğrenebilirsiniz.

close button