Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri:

 1. Osmanlıların ticaret yolarından elde ettiği gelir azaldı. Osmanlı fakirleşti.
 2. Ticaret yollarından geçimini sağlayan halk işsiz kaldı. Ekonomik zorluklar başladı.
 3. Ticaret yollarının tekrar aktif hale gelmesi ve ticaret yollarının önem kazanması için Avrupalılara kapitülasyonlar verildi.
 4. Avrupalıların Osmanlı Devleti’ne bağımlılıkları azaldı.
 5. Osmanlılar Hint Deniz Yolu’nu kontrol etmek ve Akdeniz’de hakimiyet için Portekiz ve İspanyollarla mücadele etmiştir.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Maddeler Halinde;

 • Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.
 • Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
 • Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşankarın coğrafi keşiflerle birlikte ekonomik durum zayıfladı.

Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;

 • Süveyş Kanalı Projesi‘ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
 • Hint Okyanusu’nda hakimiyet sağlamak için Portekızliler ile savaştı fakat üstünlük kuramadı.
 • Osmanlı Devleti, Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
 • Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak ve aynı zamanda gümrük gelirlerini artırmak için Osmanlı; Avrupalı devletlere çeşitli kapitülasyonlar verdi.
close button