C#’ta Floyd Üçgeni Nasıl Yapılır?

Floyd Üçgeni, belli bir kurala bağlı olarak artan bir kural dizinidir. Floyd Üçgeni Aşağıdaki şekilde devam eder.
12  34  5  67  8  9  1011  12  13  14  15…..


C#’ta Floyd Üçgeni Kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication45
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i, j, k = 1;
 
           for (i = 1; i <= 10; i++)<br>           {
                for (j = 1; j < i + 1; j++)
               {
                    Console.Write(k++ + ” “);
                }
                Console.Write(“\n”);
            }
            Console.ReadLine();
            
        }
    }
}


C#’ta Floyd Üçgeni Ekran Çıktısı:

image
close button