Cumhuriyetçilik nedir? Cumhuriyetçiliğin özellikleri nelerdir?

Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet, devleti yöneten ve yönettiği halkı temsil eden kişilerin belirli seçim zamanlarında halkın verdiği oylarla başa geldiği ve belirli bir süre devleti yönettiği “yönetim şekli“ne verilen addır.

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.

Cumhuriyetçilik Nedir?

Cumhuriyetçilik, Yönetim biçimi olarak milletin egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini benimseyen ve demokrasiyi esas alan bir yönetim biçimidir.

Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan Meclis (TBMM) bu yönetim şeklinde son söz yetkisine sahiptir. Millet belirli zamanlarda yapılan seçimlerle seçtikleri temsilcilerini değiştirebilir. 

Cumhuriyetçilik ilkesinin önemi, Anayasamızın birinci maddesinde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez şeklinde net ifadelerle vurgulanmıştır. 

Batı dillerinde Cumhuriyetin karşılığı ise, ulusun yani milletin kendi kendisini yönetmesi olarak bilinmektedir. 

Atatürk, Cumhuriyet için; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idaredir.” şeklinde bir ifade kullanmıştır.

Cumhuriyetçiliğin özellikleri nelerdir?

  1. Cumhuriyetçilik, Halkın kendi kendisini yönetmesi ilkesine dayanır.
  2. Çok partili sistemi öngörür. 
  3. Türk İnkılabının siyasal görünüşüdür. 
  4. Cumhuriyet yönetimlerinin temeli seçimlerdir. 
  5. Egemenliğin halka ait olduğu tek yönetim şeklidir.
  6. Cumhuriyet rejiminde yasaları koyacak kişiler, yani meclis seçim ile belirlenir.  
  7. Sınıf ve cins ayrımı olmaksızın herkesin yönetime katıldığı yönetim biçimidir.
close button