Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk kadını hangi alanlarda haklar kazanmıştır?

Cumhuriyet’in İlanıyla Birliket Türk Kadınına Verilan Haklar:

 • Kadınlara Siyasi Hakların Tanınması
 • Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliği getirilmeye çalışılmıştı.
 • 1930′lu yıllarda siyasal alanda kadın ile erkek arasında büyük bir eşitsizlik vardı. Erkekler oy kullanabilmelerine rağmen, kadınlar bu haktan yoksundu.
 • Kadınlar aynı zamanda milletvekilliği seçimlerine ne seçmen ne de aday olarak katılabiliyordu.
 • TBMM tarafından kabul edilen yasalarla:
 • 3 Nisan 1930′da, kadınlara belediyelerde seçme ve seçilme hakkı,
 • 26 ekim 1933′te, kadınlara muhtar ve ihtiyar heyetlerine seçilebilme hakkı,
 • 5 Aralık 1934′te, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
 • Türk kadını, o yıllarda bazı ileri Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir takım haklara sahip oldu.

17 Şubat 1926’da İlan Edilen Türk Medeni Kanunu ile;

• Birden çok kadınla evlenme kaldırıldı.
• Resmi nikah uygulaması benimsendi, çok küçük yaşta evlenmeler kaldırıldı.
• Boşanma konusunda erkeğe tanınan haklar, kadına da tanındı.
• Boşanma durumunda kadının hakları güvence altına alındı, miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.


Medeni Kanun İle kazanılan haklardan sonra;

 • 1927’de çıkartılan “karma eğitim yasası” ile ülkemizin bütün okullarında karma eğitime geçildi.
 • 1930’dan itibaren Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar verilmeye başlandı. Önce 1930’da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı.
 • 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi.
 • 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce, milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
close button