Destan Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri Nelerdir?

Destan Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri:

Türk edebiyatı çeşitli dönemlere ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de destan dönemi Türk edebiyatıdır. Destan dönemi Türk edebiyatının özellikleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

  • Destan dönemi Türk edebiyatının eserleri sözlü olarak üretilmiş, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir.
  • Destan dönemi Türk edebiyatında Türk edebiyatı yabancı kültürlerin etkisine uzak olduğundan dil oldukça sadedir ve bu dönem eserlerinde yabancı sözcüklere rastlanmaz.
  • Destan dönemi Türk edebiyatında ölçü olarak hece ölçüsü, nazım birimi ise dörtlüktür.
  • Destan dönemi Türk edebiyatında şiirlerde genellikle yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.
  • Destan dönemi Türk Edebiyatı dönemi ürünleri çeşitli törenlerde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sığır, şölen, yuğ gibi isimler alan törenler halkın bir araya geldiği genellikle dini içerikli ve sosyal yaşamı düzenleyen törenlerdir.
  • Destan dönemi Türk edebiyatındaki Eserler şaman, kam, baksı, ozan adı verilen şairler tarafından kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenmiştir.
  • Bu dönemde etkisini sürdüren göçebe hayatın izlerine eserlerde sıkça rastlanmaktadır.
  • Destan dönemi Türk edebiyatında işlenen konular çoğunlukla aşk, ölüm, doğa ve kahramanlıktır.
  • Destan dönemi Türk edebiyatının nazım şekilleri; sav, sagu, koşuk ve destandır.
close button