“Dil düşüncenin aynasıdır” özdeyişinde dilin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Dil Düşüncenin Aynasıdır!

Öncelikle dilin bazı özellikleri vardır. Bunlardan biriside şudur:

  • Dil kültürün aynasıdır. Dil bir toplumun kültürünün özelliklerini kendisinde taşır. Kültürün önemli bir öğesi olan dil aynı zamanda kültürün gelişmesini sağlar. Kültürün gelecek kuşaklara taşınması dilin yardımıyla olur.

“Dil Düşüncenin Aynasıdır” sözü ile de bu özellik vurgulanmıştır. Yani dil bireyin zihninde oluşan düşüncelerin yansımasıdır. Bireyin zihninde oluşan düşünceler sanki bir ayna gibi bireyi yansıtır. İnsanlar düşüncelerini aktarmak istediklerinde, bunu bildirmek istediklerinde dili kullanılırlar. Çünkü dil, bunun için vardır. Yani duygu ve düşüncelerin aktarılması,ifade edilmesi için vardır.

Dolayısıyla düşüncelerimiz ne olursa olsun dili kullanmak mümkündür. Dil, düşüncelerin aynasıdır; yani düşüncelerimizin yansımasıdır. Bireyin zihninde ne varsa kullanacağı dilde o doğrultuda olur. Dil bireyin ve var olduğu toplumun kültüründen izler taşır.

close button