Din Nedir? Din Anlayışı Nedir? Din ve Din Anlayışı arasındaki fark nedir?

Din Nedir?

Din, Yüce Allah’ın (c.c)insanları iyiye ve güzele yöneltmek, kötülüklerden alıkoymak için peygamberleri aracılığı ile bildirdiği ilahi kurallara verilen addır.

Din, kısaca Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara Yüce Rablerine karşı nasış ibâdette bulunacaklarını öğretir. İyi, güzel ve faydalı şeyler yapmaya sevkeder, zararlı ve çirkin işlerden de alıkoyar.

İnsanlar, dinleri peygamberlerden öğrenmişlerdir.

Peygamberler, vahiy yoluyla Allah’dan aldıkları dinî hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu bakımdan, dinlerin hakikî sahibi, Allah Teâlâ’dır. Peygamberler ise dînin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi durumundadırlar.

Dinin Amacı, insanları kötülüklerden uzak tutmak, iyi ve güzel olan şeylere yönlendirerek onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.


Din Anlayışı Nedir?

Din Anlayışı, Allah tarafından insanlara gönderilen dinin yani ilahi kuralların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara ve durumlara göre algılama ve yorumlanma biçimleridir. 

Din Anlayışı, toplumların bulundukları coğrafya ve durumlara göre değişir.

Din Anlayışı, Allah tarafından bildirilen kuralların bozulmadan sadece duruma uygun hale getirilerek yorumlanmasıdır. 

Örneğin; ticaretle uğraşan bir toplum ticaret ile ilgili ayetler ve kurallar üzerinde çok fazla dururken, sürekli savaş halinde olan bir toplum ise savaş kuralları ve savaş ayetleri ile ilgili hükümler üzerinde çokça durur.

Din Anlayışlarına günümüzde Mezhepleri örnek verebiliriz!


Din ve Din Anlayışı Arasındaki Fark Nedir?

Din ve Din Anlayışı arasındaki farklar:

  1. Din ile dinin anlaşılması birbirinden farklıdır.
  2. Din, vahye yani Allah’ın dediklerine dayanır; dinin anlaşılması ise insanların veya toplumların düşünce ve yorumlarına (akla) dayanır.
  3. Din, dünya üzerindeki bütün insanlara hitap ettiğinden evrenseldir; ancak din anlayışı topluma ve kişiye göre dinin kurallarına ters düşmeden yorumlandığı için bireyseldir.
  4. Din tek iken , din anlayışları farklı olabilir (Mezhepler gibi).
  5. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur.
  6. Din değişmez iken Din anlayışı kişilere, duruma ve zamana göre değişebilir.
  7. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir. Eğer din anlayışı Allah’ın bildirdiklerine ters düşerse bu günah olur.
close button