Divan Edebiyatı Nedir? Divan Edebiyatı’nın genel özellikleri nelerdir?

Divan Edebiyatı Nedir?

Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatı etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, Arapca ve Farsça sözcüklerin Türkçeye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir.

Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin sebebi, şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır.

Divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda verilmiştir. Bu edebiyatın ilk ürünlerini veren Mevlana Celaleddini Rumi bütün yapıtlarını Farsça yazdı.

Divan Edeviyatı Genel Özellikleri:

Her edebiyatında türünde olduğu gibi divan edebiyatının özellikleri de kendine özgüdür:

Divan Edeviyatı Genel Özellikleri:

 • Bu edebiyat padişahların, yüksek rütbeli kişilerin ve padişahın ve
  yakın çevrelerinin kullandığı bir edebiyat türü olup ismine Divan
  Edebiyatı ( yüksek zümre edebiyatı, Orta Dönem Türk Edebiyatı ) adı
  verilir.
 • Divan edebiyatının dili Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan
  bir dildir.
 • Divan edebiyatı şiirlerinin konusu çoğunlukla soyut konulardır. (
  Gerçek güzeller yerine hayali güzeller , hayatın gerçekliğinden çok
  efsanelere dayanan şeyler vb.)
 • Bu edebiyatın nazım birimi iki mısralık beyittir.
 • Divan Edebiyatı’ nın ölçüsü “Aruz ölçüsüdür.”
 • Divan edebiyatında kullanılan kafiye çoğunlukla tam kafiye ve zengin
  kafiyedir.
 • Bu edebiyatta edebi sanatlar ve kalıplaşmış sözler fazlaca ve sıkça
  kullanılmıştır.
Divan Edebiyatı Nedir
close button