Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Eğitim Alanında Hizmet Veren Resmi Kurumlar Nelerdir?

Eğitim toplum hayatının şekillenmesinde ve değişmesinde etkilidir. Eğitim hakkı doğuştan kazanılan bir hak olarak insanlar için devlet tarafından sağlanan imkan ve fırsatlardan oluşmaktadır. Eğitim sayesinde toplumların sosyal, kültür ve ahlak kazanımları da nesilden nesle devam etmektedir.

Bir toplumun varlığını sürdürmesi ahlaki ve hukuki kurallara bağlı olarak gerçekleşmesi ile söz konusu olmaktadır. Eğitim kurumsal olarak sağlanmaktadır. Bunun için devlet resmi kurumlar inşa etmekte ve müfredatlar belirlemektedir.

Okullar resmi kurumlar olarak eğitim vermektedir. Okullar ilk, orta ve yüksek dereceli eğitimler vermektedir. Bunun için eğitim zorunlu olarak uygulanmaktadır. Zorunlu eğitim on iki yıl olarak programlı bir şekilde ülkemizde uygulanmaktadır. Anaokulu eğitimi de öncelikli olarak kabul edilmektedir.

Eğitim sayesinde bireylerin topluma kazandırılması, bireysel ve toplumsal sorumlulukların kazandırılması söz konusu olmaktadır. Eğitim toplumun değişmesinde, gelişmesinde, gelenek ve göreneklerin köklü bir şekilde gerçekleşmesinde ve nesillerin bilinçlenmesinde etkili olmaktadır.

Eğitim sayesinde devlet de nitelikli insan nüfusunun artmasına katkı sağlamaktadır. Böylece devlet ekonomik, sosyal, kültürel, idari olarak gelişimlerin yaşanmasında eğitim ve öğretimin gerekliliğinin farkında olarak vatandaşına hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Eğitim alanında hizmet veren resmi kurumlar şu şekildedir:

  • Anaokullları
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
  • Üniversiteler (Yüksek okullar)
  • Çeşitli kurslar
  • Fakülteler
close button