Erozyon Nedir? Erozyondan Korunma Yolları Nelerdir?

Erozyon Nedir?

Erozyon, akarsular ve rüzgarlar gibi etkenlerle toprağın aşındırılması, sürüklenmesi olayıdır. Yeryüzünde doğal bir denge içerisinde erozyona rastlanır. Rüzgar, yağışlar vb. doğal olaylar toprağı aşındırır; ancak toprağın yüzeyinden az miktarda gerçekleşen bu aşınmanın sonunda alttan yeni toprak meydana gelmektedir.

Türkiye, erozyonun sık yaşandığı ülkelerin başında gelir. Doğal erozyon ve toprağın, bitki örtüsünün insan eliyle tahrip edilmesi bu sonucu doğurmaktadır. Erozyonu engellemek kısmen de olsa mümkündür. Toprakların bilinçli kullanılması için gereken önlemler arasında; nadas alanlarının azaltılması, ağaçların korunması, otlakların hayvanlarca kullanımının azaltılıp ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması, çıplak arazilerin ağaçlandırılması sayılabilir.

erozyon nedir erozyonun nedenleri erozyondan korunma yolları

Erozyonun Nedenleri:

  • İklim,
  • Topografya,
  • Toprağın ya­pısı,
  • Bitki örtüsü,

aşınmaya yol açan başlıca etkenlerdir.

Örneğin bitki örtü­sü iyi gelişememiş bölgelerde toprak­lar yağış ve esen şiddetli rüzgârlarla taşınır. Taşınmaya en yatkın toprak ise ince kumlu ve tınlı yapı gösteren top­raklardır. Aşınma, kendisini doğuran olayların adlarına göre çeşitlenir.


Erozyondan Korunma Yolları Nelerdir?

Erozyon genelde eğimli yerlerde meydana gelir. Ayrıca bitki örtüsünün az olduğu yerlerde de erozyon çok olur.

Erezyondan Korunmak için;

1- Çevrenin ağaçlandırılması, ormanların korunması gerekir. Ağaç kökleri toprağı tutarak sürüklenmesini önler, ağaç yaprakları yağmurun hızını azaltır.

2- Baraj ve bentler yapılmalıdır.

3- Rüzgar perdelikleri yapılmalıdır.

Doğal bitki örtüsünü korumak ve ko­ruyucu tarım yöntemi uygulamak aşın­madan korunmanın başlıca yollarıdır. Ayrıca eğimli arazilerde teraslama yöntemi, boşaltma kanalları yardımıy­la tarım yapılması; ağaçlandırma, ot­landırma, dere islah barajları, kıyı du­varları, tutma barajları gibi sonradan alınan önlemlerle aşınma azaltılır.

Son yıllarda Türkiye’nin erozyondan korunması için TEMA adlı vakfın ver­diği uğraşlar sözü edilmeye değerdir.

close button