Etnik yapı nedir? Etnik Yapı Ne Demek?

Etnik yapı, bir toplumu oluşturan, bir araya getiren sosyal yapıya verilen isimdir. Bir toplum içerisindeki kişilerin gerçek ya da kabul edilmiş bir ortak geçmiş doğrultusunda bir arada yaşadıkları insan topluluklarına “etnik yapı” denir.

Etnik yapı nedir?

Her toplum-topluluk çeşitli diğer toplum veya toplulukların bir araya gelmesiyle oluşmuş sosyal bir yapı da diyebiliriz. Bir topluluktaki (toplumdaki) en küçük birim anne, baba ve çocuklardan meydana gelen çekirdek aile ismi verilen yapıdır. Bu aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Toplumlar bir araya gelerek devlet birimini oluştururlar. İşte etnik yapı, bu devleti oluşturan toplulukların sahip oldukları kültürel ve toplumsal değerlere göre birbirinden ayrılmasından oluşan topluluk yapısına denir. Bazı sosyal bilimciler etnik yapı ne demek kavramını kişilerin ırk özelliklerine göre sınıflandırırken diğerleri ise o topluluğun konuştuğu dil, sahip oldukları kültür değerlerinin ortaklığına ya da yaşadıkları coğrafi bölgeye göre sınıflandırırlar.

Zaman zaman bu etnik yapılar üzerinden siyasi ve ideolojik kargaşalar, kavgalar gibi toplum huzurunu bozan olay ve eylemler, diğer etnik yapılara karşı olumsuz tavırlar planlanabilmektedir.

Etnik gruplar kendi yaşayış ve kültürel özelliklerini korurlar. Ancak teknolojinin ve toplumların giderek gelişmesi bu etnik yapıların ortadan kaybolmasına neden olmaya başlamıştır.

Etnik yapılara örnek vermek gerekirse; Türk, Azerbaycan Türkü, Gagavuz, Kürt, Arap, Ermeni, Zaza ve diğerleri.

Türkiye’nin Etnik Yapısı (Gruplar) Haritası:

etnik yapı nedir, etnik yapı ne demek
close button