Etnografya Nedir? Etnografya neyle ilgilenir?

Etnografya Nedir?

Etnografya, ırksal birimlerin, kavimlerin, insanların dünya üzerine dağılışıyla ve ırksal bir birim olarak insanla uğraşan bilimdir.

Etnografya, geçmişten günümüze gelen insan ırklarının fiziki özelliklerini ve halkların zaman içindeki kültürel koşullarını ve özelliklerini karşılaştırmalı olarak inceler.

Etnografya bilimi, belli bir insan topluluğunun bütün faaliyetlerini tanımlamaya çalışır veya sadece özel bir alandaki uğraşlarını analiz eder (avcılık, çömlekçilik gibi).
Etnografya bir analiz bilimidir de diyebiliriz ve bu özelliği yüzünden bir sentez bilimi olan etnolojiden ayrılır.

Etnografya Bilimi Neyle İlgilenir?

Kavimlerin törelerini, geleneklerini, kül­türlerini inceleyen bilimdir.

  • İnsanlar nasıl hayatlarını sürdürür, tarih içinde nasıl yaşamışlardır?
  • Nerelerde otururlar, yüzyıllar boyu barınak­ları hangi yönde gelişmiştir.
  • Geçmişte yaşayan insanların süslenme şekillerini, giyim kuşamları, silahlarını, avlanma, tarım için kullandıkları aletleri, taşıtlarını, sanayi hayatının çeşitli yönlerde gelişmesini, folklor bilgisini de ek­leyebiliriz.
  • Kişi, aile veya toplum hayatının maddi oluşumuna katkıda bulunabilecek her olay, her araç etnografyanın inceleme alanına gi­rer.

Etnografyanın birçok dalları vardır. Ayrı­ca, başka bilim kollarından da geniş ölçüde yararlanılır.

Örneğin, arkeoloji araştırmaları etnografyanın gelişmesine çok yardım etmiş­tir.

etnografya nedir
close button