Fiziğin alt dalları ve çalışma alanları nelerdir?

Fiziğin Alt dalları ve Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizik, evrende olup bitenleri anlamamıza yardım eden pek çok bilim dallarından biridir. Fizik çevremizdeki hareketi, maddeyi, kuvveti, enerjiyi, ısıyı, ışığı, inceler.

Fizik Bilimi evrende olup bitenleri incelerken bazı alt dallara ve çalışma alanlarına ayrılmıştır.

Fizik Bilimini oluşturan bazı Fizik Alt Dalları ve Çalışma Alanları vardır.


Fiziğin Alt Dalları ve Çalışma Alanları

Fiziğin Alt Dalları ve Çalışma Alanları şunlardır:

Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Kinematik ve dinamik olmak üzere iki alt alana ayrılır. Kuvvetlerin maddeler üzerine etkisini, maddelerin denge ve hareket nedenlerini bununla ilgili kanunları inceleyen fizik bölümüne Mekanik denir.


Elektrik: Elektrik yükünü ve elektrik yükünün hareketiyle oluşan elektrik akımını yükün hareketsiz durumu, potansiyeli inceleyen fizik dalıdır.


Elektromanyetizma (Manyetizma): Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Elektro manyetik dalgalar da bu alanın konusudur. Demir, Nikel, Kobalt gibi maddeleri çeken cisimleri , mıknatısın çevresinde oluşan manyetik alan, manyetik kuvvet ve bunların etkileşimlerini inceleyen fizik dalıdır.

Elektromanyetizma elektrik ve manyetizma alanlarının birleşiminden oluşmuştur . Elektrik yüklerini, yüklerin hareketini, birbirleriyle etkileşimini ve yüklerin oluşturduğu elektrik akımını aynı zamanda mıknatısları , mıknatısların etkileşimini, manyetik alan konularını inceler.


Optik: Işığın doğasını açıklamaya çalışan, ışıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen fizik dalıdır.


Termodinamik: Sıcaklık, ısı ve ısının maddeyle olan etkileşimi bu alanın temel konularıdır. Ternodinamik Isı enerjisi, ısı alışverişini , ısıl dengeyi inceler. Suyun kaynaması, donması ve buzulların erimesi, dünyamızdaki küresel ısınma olaylarını inceler.


Atom Fiziği: Maddenin atom ve molekül yapısı bu alanın konusudur. Nano teknoloji, bu alanda üretilen bilgileri kullanır.


Nükleer Fizik: Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalıdır. Nükleer santraller için kuramsal bil üretir.


Katı Hal Fiziği: Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Kristal yapı da bu alanın konusudur. Kristal yapılı, yoğun maddelerin bağ yapısını, esnekliğini inceler. Bilgisayar ve elektronik alanlarında sıkça kullanılır.

fiziğin alt dalları ve çalışma alanları
fiziğin alt dalları örnek
close button