Fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler

Fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler vermeden önce Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişim‘in ne olduğunu bilmemiz gerekir.


Fiziksel Değişim Nedir?

Fiziksel Değişim, maddenin yapısının değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen değişmelere verilen addır. Yani fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz.

Fiziksel Değişimde sadece maddenin rengi, şekli ve büyüklük gibi özellikleri değişir. Fiziksel değişmeler sonucunda maddenin kimliği asla değişmez.

Fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler:

Fiziksel Değişime Örnekler:

  • Kağıdın yırtılması, Suyun donması, Mumun erimesi, Tuzlu suda çözünme, Camın kırılması, Suyun buharlaşması.
  • Odundan talaş elde edilmesi, Yoğurdun ayran olması, Küp şekerden toz olması, Buzun erimesi, Kağıdın yırtılması, Tebeşirin toz haline getirilmesi, Küp şekerin ezilerek toz şeker haline getirilmesi
  • Suyun donması, Çaydanlıktaki suyun buharlaşması, Camın buğulanması, Akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönüşmesi, Altından bilezik yapılması, Odunun kırılması, Camın kırılması
  • Yemek tuzunun suda çözünmesi, Yoğurttan ayran yapılması, Bakırdan tencere yapılması, Havucun rendelenmesi,

v.b olaylar fiziksel değişime örnektir.


Kimyasal Değişim Nedir?

Kimyasal Değişim, maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere verilen addır.

Kimyasal değişmeler sonucunda maddenin doğal olarak kimliği değişir ve sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişmeye uğrayan maddeler asla eski haline döndürülemez.

Kimyasal Değişime Örnekler:

  • Yanma, Kokuşma, Çürüme, Mayalanma, Paslanma, Pişme, Ekşime,

v.b olaylar kimsayal değişime örnektir.

close button