Fizikteki Büyüklükler Nelerdir? Fizikte Temel ve Türetilmiş Büyüklükler Nelerdir?

Fizikte Büyüklükler Nelerdir?

Fizikte Büyüklükler, Doğada gerçekleşen fiziksel olaylar tanımlanırken uzunluk, kütle, sıcaklık, zaman, elektrik akımı, ışık şiddeti, madde miktarı, hız, kuvvet, direnç vb. gibi büyüklüklerden faydalanılır.

Bu büyüklüklerden bazıları tek başına anlaşılabileceği gibi bazdan da başka büyüklüklerle birlikte anlaşılabilmededir.


Fizikte büyüklükler tek başına anlam İfade edip etmemesine göre ikiye ayrılır.

1-) Temel Büyüklükler:

Temel Büyüklükler, Kendi başına ifade edildiğinde bir anlam taşıyan, anlaşılabilmesi için başka bilgilere ihtiyaç duyulmayan büyüklüklerdir.

Fizikte kabul görmüş bazı temel büyüklükler ve uluslararası birim sistemindeki (SI) birimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

image

2-) Türetilmiş Büyüklükler:

Türetilmiş Büyüklükler, Tek başına ifade edildiklerinde bir anlam taşımayıp başka büyüklükler yardımıyla tanımlanabilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir.

Bazı türetilmiş büyüklükler aşağıdaki tablodaki gibidir.

image
close button