Fosiller yardımıyla hangi bilgiler elde edilir?

Fosiller yardımıyla hangi bilgilere ulaşabiliriz?

Fosiller yardımıyla şu bilgilere ulaşabiliriz:

Fosiller yardımıyla;

1) Dünyanın oluşumundan itibaren hangi dönemlerden geçtiğini anlayabiliriz.
2) İçinde bulundukları kayacın hangi zamana ait olduğunu anlayabiliriz.
3) Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi oluruz.
4) Bulundukları bölgenin geçmişteki coğrafi yapısı ve iklimi hakkında bilgi sahibi oluruz.

Fosiller yardımıyla hangi bilgiler elde edilir
close button