Fotosentez Nedir? Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez Olayı Nedir? Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Bitkiler, kendi besinini kendileri üretir. Bitkiler ototrof canlılardır. Bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler olarak fotosentez yapmaktadır. Fotosentezin olması için gerekli olan pigment, klorofil pigmenti olarak bilinmektedir. Klorofil, güneş ve su bitkilerin kendi besinlerini üretmesi için gerekli olan şeylerdir.

Beslenmek canlıların ortak özelliği olarak bilinmektedir. Bitkiler besin üretmek için güneş ışınlarından, havadaki bazı karbon temelli gazlardan, klorofil pigmentinden ve sudan yararlanır ve böylece fotosentez yaparlar. Fotosentez, güneş ışınlarının bitkide sentezlenmesi yoluyla enerji ve besin üretmek anlamına gelmektedir. Fotosentez, Kemosentez de kimyasal ürün sentezi olarak enerji üretiminde gerçekleştirilmektedir.

Fotosentez olayı, yeşil bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmesi anlamına gelmektedir. Klorofil taşıyan bitkiler, güneşten gelen ışınlar ve klorofil sayesinde, karbondioksidin, oksijen ve besine dönüşmesi yoluyla fotosentez yaparlar. Fotosentezin olması için gerekli olan temel madde klorofildir.

Fotosentez, hem bitkilerin kendi besinlerini üretmelerini hem de doğal dengeyi sağlayan hayati bir olay olması nedeniyle önemli bir olaydır. Fotosentezin oluşması canlılık faaliyetlerinin devam etmesi anlamına gelmektedir. Fotosentez sayesinde karbon, azot, oksijen, su gibi doğal döngülerin de bitkiler aracılığıyla gerçekleşmesi mümkün hale gelmektedir.

Bitkilerin fotosentez yapması demek kendi besinlerini üreterek ve enerji ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarına devam etmeleridir. Bunun için özellikle gündüzleri güneş ışığının olduğu saatlerde bitkiler fotosentez yaparken oksijen ve besin üretirler.

Fotosentez Olayı Nedir ve Nasıl Gerçekleşir

Aşağıdaki Konuyada Bakabilirsiniz:

Hangi Renklerde Fotosentez Daha Fazla Olur? Fotosentez hangi ışıkta en hızlı hangi ışıkta en yavaş gerçekleşir?

close button