Geleneğin toplumsal ve kültürel hayatımızdaki yeri nedir?

Gelenek ve görenekler her toplumun kendi kültürünü, kendi düşünce yapısını, kendi davranışlarını yansıtan, tanımlayan alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar bütünüdür.

Gelenekler, toplumların kültürel hayatlarını akışa sokar, düzenlerler. Toplumların iyi ve kötü günlerde birbirlerine kenetlenmesini, insanların birbirleriyle dostluklar kurmasını, insanların hep birlikte huzurla yaşamalarını, insanların birbirlerine dayanak olmalarını sağlarlar. Gelenekler, bir toplumun kültürünü zenginleştiren ögelerden bir tanesidir.

close button