Gelenek Nedir? Geleneklerimiz nelerdir?

Gelenek Nedir?

Gelenek, herhangi bir toplumda ya da bir toplulukta çok eski zamanlardan günümüze kalmış olan ve değer verilip nesilden nesile aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar bütününe gelenek denir?

Geleneklerimiz Nelerdir?

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran belirli özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler büyük ölçüde toplumun kültürel kimliği olarak bilinmektedir. Toplumun sahip olduğu bu kimlik, toplumun tarih boyunca yaşadıkları ve tecrübe ettikleri üzerine oluşmuştur.

Türk toplumunda da bu kapsamda belirli kültürel özellikler, gelenekler bulunmaktadır. Bu özellikler üzerinde Türk toplumlarının göçebe hayat tarzını benimsemiş olmaları ve İslam dinini seçmiş olmalarının büyük etkisi bulunmaktadır.

Geleneklerimize Örnekler:

  • Asker uğurlama ve karşılama,
  • Düğün ve sünnet törenleri,
  • Görücü usulü evlilikler (günümüzde azalmıştır),
  • Kız isteme,
  • Büyüklere saygı göstermek,
  • Komşularımıza yardım etmek
  • Akrabalarımızı korumak, gözetmek
close button